Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:116
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36969Nedodané zboží a obchod nekomunikuje

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2019, před 8 měsíci

Petra Jašková

Znění stížnosti

Dobrý den,
20.10.2019 jsem zadala a zaplatila objednávku pouzdra na mobilní telefon a do teď krom infa o objednávce nic nepřišlo. Ani potvrzení platby.

na email 6.11.2019 ohledně stavu objednávky nikdo nereaguje.

Prosím alespoň o informaci , že obchod platbu obdržel a zboží je někde na cestě.

OBJEDNÁVKA NA ICELL.CZ
Vážený zákazníku,
Vaši objednávku jsme v pořádku přijali.

Kód objednávky: 1019005201
Datum: 20.10.2019

Celkovou částku zašlete na náš účet s těmito údaji:

Číslo účtu: 1192302007/2700
Variabilní symbol platby: 1019005201


Produkt

Antishock odolné HYBRID ochranné pouzdro pro Samsung Galaxy S5 Neo (G903F) - fialové


Požadované řešení

Reakce na dotaz ohledně stavu objednávky a dodání zboží či vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2019 10:48, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2019 05:14, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.