Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:273
Z toho za letošní rok:73
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#36996Naúčtování poplatku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2019, před 11 měsíci

Petr Kvaček

Znění stížnosti

Dobrý den,
zaregistroval jsem se na seznamce novalaska.online po seznámení se stránkou jsem si chtěl založit VIP účet. To se mě nezdařilo, objednávka ve fázi platby byla zaseknutá a psalo mě to u toho VIP účet bude odemčen po zaplaceni. Ale platba neproběhla a stránka neinformovala že by se něco aktivovalo. Po tomto jsem přestal stránku navštěvovat. Po půl roce mě přišel e-mail že dlužím platbu za obnovení mého aktivního VIP účtu a když nezaplatím tak soud a exekuce. Párkrát jsem je kontaktovat že nesouhlasím ale pořád chodil stejný email ale teď nedávno přišlo že to předaly do oddělení pro soudní spory ale pokud zaplatím klidně i na splátky všecko bude ok. Již jsem vás kontaktoval telefonicky, tak teď píšu aby jste měly podklady a prosím pomozte s tím to problémem.
Předem děkuji


Dear Sir ,

Your file is now in the Litigation Department. You had ample opportunity to pay our
client's claim, which now amounts to 134,84 EUR and originates from using the novalaska
online service, in whole or in instalments. Your behaviour now forces us to
obtain an enforceable instrument against you from the court and then instruct the
bailiff with jurisdiction to levy compulsory execution therewith.

If this is not successful, we shall serve garnishment notices. After a declaration in lieu
of an oath has been made we shall also take further steps. In view of the costs and
unpleasantness these actions will entail for you, we can only urgently appeal to you
again to settle your debts now. You can also still discuss with us a very moderate
payment by instalments and an additional waiver of interest. To do so you have only
to send us an e-mail, fax or letter.

We can only urge you to discharge your obligations immediately or at least offer in
writing to pay reasonable monthly instalments. Please note that we must set a deadline
of 16.11.2019 for the out-of-court settlement of the matter of the debt. You are
asked to adhere to this deadline by all means. Afterwards we will be unable to make
you any further concessions.

Insofar as the currently owed amount is transferred entirely and on time, we can confirm you that
the contract is ended and no further claims brought against you.

Yours sincerely,


Auer Witte Thiel
Solicitors
Bayerstraße 27
D-80335 München
Mail: collection@auerwittethiel.com
Telefax: +49 (0)89/ 59 06 83 145


Bank details for the transfer

Postbank (Giro)
IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
BIC: PBNKDEFFXXX


Produkt

stránka: https://www.novalaska.online , společnost: Paidwings AG , email : kolekce@auerwittethiel.com


Požadované řešení

Prosím zkuste vyřešit tento problém nemám zájem aby po mě někdo požadoval peníze a vyhrožoval soudem a exekuci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2019 12:25, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

V případě soudního sporu by společnost musela prokázat, že existuje právní důvod, na základě kterého má právo údajný dluh vymáhat. Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Vymáhat dluh prostřednictvím exekutora je možné pouze v případě, pokud k tomu existuje exekuční titul, např. bylo-li o dluhu rozhodnuto v soudním řízení a rozhodnutí soudu nabylo právní moci a stalo vykonatelným.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na 41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno.

Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se pouze zbavuje spotřebitel možnosti nadále využívat placené služby.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2020 13:55, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.