Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37004Nevyplacení úroků z vydaných dluhopisů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2019, před 11 měsíci

Ján Moravík

Znění stížnosti

Ani v jednom stanoveném termínu v roce 2019 nebyly vyplaceny úroky a nebylo mi podáno vysvětlení ani náprava. Reakce na můj mail -žádná.


Produkt

Byly zakoupeny 2 ks vydaných dluhopisů


Požadované řešení

Žádám o vyplacení úroků za rok 2019. V případě nedodržování termínů společností Direkto a nevyplácení dohodnutých úroků v stanovených termínech, žádám o zpětný odkup dluhopisů v nejbližším termínu vyplácení úrokových výnosů a ne až k datu splatnosti, t.j. 24.02.2020


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2019 13:16, před 10 měsíci

Podle informací, které byly dříve publikovány na webových stránkách společnosti (http://www.direkto2017.cz/emisni_podminky/), jsou dluhopisy splatné ke dni 22.02.2022, přičemž výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně po 6-ti kalendářních měsících (data splatnosti úroků jsou následující 22.08.2017, 22.02.2018, 22.08.2018, 22.02.2019, 22.08.2019, 24.02. 2020, 24.08.2020, 22.02.2021, 23.08.2021 a 22.02.2022).

Pokud se společnost ocitla v prodlení s vyplacením výnosů o více než 7 dní, byla povinna svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Pokud společnost výnosy nevyplatila ani ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne splatnosti, může schůze vlastníků dluhopisů rozhodnout o povinnosti společnosti splatit předčasně všechny dluhopisy. Společnost je v takovém případě povinna splatit jmenovitou hodnotu všechny nesplacených dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z dluhopisů. Tyto částky se stávají splatnými nejpozději 120. den od přijetí rozhodnutí. Společnost je dále povinna bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku XI. emisních podmínek společnosti.

Je-li společnost v prodlení s výplatou výnosů, je vhodné ji vyzvat k plnění prostřednictvím předžalobní výzvy. Nedojde-li ani tak ze strany společnosti k nápravě, bude vhodné vyhledat služeb advokáta a svého práva se případně domáhat soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2020 05:34, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.