Společnost


PrePay s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#37056Nedodané 2 čísla Magazín 2000

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2019, před 3 lety

Anna Kubišová

Znění stížnosti

Začátkem září 2019 jsme uhradili předplatné 468 Kč časopisu Magazín 2000 záhad a dosud nám nepřišlo ani jedno číslo. Do dnešního dne měla přijít dvě čísla, je 18.11.2019. Má to chodit do 7. v měsíci. Řešili jsme to na jejich reklamačním formuláři dvakrát, a krom toho po každém nedodaném číslu to bylo několik telefonátů jak do té firmy tak i do redakce toho časopisu, slibovali všechno možné a nic. Tvrdí, že to ukradli na poště, ale tady se známe a nic se nikdy neztratilo, je to malinká vesnice. Od jiné firmy chodí ENIGMA a bez problémů.


Produkt

Magazín 2000 záhad


Požadované řešení

Aby nám od prosince posílali časopisy, nebo vrátili peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2019 16:45, před 3 lety

Pokud má spotřebitelka sjednané předplatné, v rámci kterého jí mají být doručovány časopisy, potom v případě jejich nedoručení neplní druhá strana svou smluvní povinnost. Tuto skutečnost doporučujeme spotřebitelce u společnosti, která předplatné zajišťuje, reklamovat.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se spotřebitelkou nedohodne na lhůtě delší. Pokud prodávající neprovede nápravu ve výše uvedené lhůtě (nedodá zboží), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Je-li smlouva porušena podstatným způsobem, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
5.12.2019 14:06, před 3 lety

Po vzájemné dohodě se zákazníkem bylo dohodnuto, že předplatné bude o dva nedoručené výtisky prodlouženo

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 14:16, před 3 lety

Na základě vyjádření společnosti žádáme spotřebitelku o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2020 10:14, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.1.2020 08:26, před 3 lety


Anna Kubišová

Hodnocení:

Komentář: Mockrát děkujeme, jeden časopis už prisel, tak to snad bude v pořádku, a to předplatné po vaší intervenci opravdu prodloužili.