Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:94
Stále v řešení:35
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#37057Nedodané zboží ve stanovené lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2019, před 8 měsíci

Michaela Šustrová

Znění stížnosti

Při mé smůle a nepozornosti se mi podařilo smazat veškerý kontakt,e-mail na tuhle společnost,takže nemám jak kontaktovat a položit dotaz.Peníze zaslány a zboží nikde,dávno je po termínu,který si stanovili k dodání zboží.
Nákup proběhl přes internet.obchod a peníze zaslány přes internet.bankovnictví téhož dne.jediný co jsem podnikla,bylo vyhledání společnosti Hera Fashion Investent s.r.o. na kterou jsem ze svého účtu převedla peníze za objednané zboží,jedná se o korektor na rovnání zad,bohužel nikde jsem nedohledala jak kontaktovat na e-mailovou adresu


Produkt

korset pro rovná záda


Požadované řešení

Protože jsem si vědoma chyby i ze své strany,nerada bych dělala unáhlené závěry .Je dost možné,že zboží dorazí jen se zpožděním,poprosila bych jen pokud to bude možné o radu jak postupovat,nebo kontaktovat prodejce


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2019 13:38, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily (info@svetomat.cz), je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
25.11.2019 09:51, před 8 měsíci

Dobrý den paní Šustrová,

Náš email je na našich webových stránkách. Stejně tak jako sociální sítě. Všude jste nás mohla kontaktovat a vaše informace bychom vám rádi sdělili. Váš balíček nemá překročenou dobu dodání, nicméně i přesto na vás čeká na vaší poště. Zde je tracking - číslo balíčku, díky kterému si ho můžete dohledat. LE045087205CN Doporučujeme vyzvednout, co nejdříve. Hezký den


Michaela Šustrová

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.11.2019 12:28, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,velice děkuji dTestu za radu a kontaktování prodejce.také tímto děkuji prodejci za rychlou zpětnou vazbu a zaslání čísla balíčku.Pochybení bylo ze strany pošty(nedoručila lístek k vyzvednutí) a z mé strany,kdy jsem si smazala kontakt na prodejce.Zboží mám již u sebe a vše je v pořádku.Přeji hezký den