Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:471
Z toho za letošní rok:159
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 103 stížnostech.

#37058Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2019, před 8 měsíci

Jiří Soukeník

Znění stížnosti

Objednali jsme si Parkovací asistent 4 senzory barva černá za 449,-- KČ. 21.8.2019 jsme je zaplatili.
Platba byla přijata a potvrzená. Doposud zboží nemáme. Reklamovali jsme nedodané zboží. Potom poslali odkaz na sledování zásilky, dle kterého jsme zjistili, že zboží by mělo být na poště Praha 57 Jinonice.
Tam jsme volali a balík tam nemají.


Jiří Soukeník


Produkt

Parkovací asistent 4 senzory barva černá


Požadované řešení

Vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2019 05:42, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelovi tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelovi peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.11.2019 10:47, před 8 měsíci

požadavek na vrácení peněz jsme zadali do systému.

Peníze vracíme v zákonné lhůtě, tedy maximálně do 14 dní od zadání požadavku. Uděláme vše proto, abychom Vám je zaslali co nejdříve to bude možné.


Hezký den přeje
Kateřina K.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Jiří Soukeník

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.11.2019 19:06, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Vrácené peníze došly 26.11.2019. Děkuji.