Společnost


Hera Fashion Investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:92
Stále v řešení:33
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#37181Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 hodin 53 minut

Detail stížnosti

Publikováno
21.11.2019, před 8 měsíci

Marcela Meislová

Znění stížnosti

11.10.2019 jsem uhradila objednávku pod VS 116171.nevim,jake máte lhůty k dodání, ale nemám žádnou zprávu od té doby. Prosím, kdy zásilka dorazi?


Požadované řešení

Prosím o odpověď.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2019 15:46, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
22.11.2019 09:42, před 8 měsíci

Dobrý den,

Jak uvádíme v obchodních podmínkách, pod produktem i v následných emailech - doba dodání zboží je 5-40 pracovních dní, před Vánoci to může být i 60 pracovních dní. S touto informací jste souhlasila při potvrzení obchodních podmínek. Nyní jsme dohledali sledovací číslo Vašeho balíčku - zde je tracking - LE571258905CN.

Poprosíme vás tedy příště jednoduše napsat na náš email - kde odpovídáme na 100% všech emailů do 24hod maximálně. Svou odpověď byste měla stejně, nemuseli bychom ale zbytečně využívat třetí stranu.

Děkujeme za pochopení a přejeme přájemný zbytek dne.
Jiří Kolomazník, Světomat. cz


Marcela Meislová

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.11.2019 10:07, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Bez komentáře.