Společnost


YOU.CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37183Nedodané zboží, nevrácená platba

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

19 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.11.2019, před 19 dny

Tereza Scharnaglova

Znění stížnosti

Dobrý den,
přes webové stránky fashionfashion.cz jsem 15.8.2019 objednala zboží ve výši 2135 Kč. Zboží nebylo od společnosti dodáno, v rámci komunikace přes e-mail, jsem byla nejdříve ujišťována, že je zboží na cestě (nikdo mi nebyl schopen říct číslo zásilky) nakonec mi bylo dne 31.10.2019 řečeno, že se zboží vrátilo dodavateli.
Od té doby žádám vrácení peněz zpět na účet, ze kterého byla objednávka hrazena, poskytla jsem veškeré informace (datum, číslo objednávky, číslo účtu) již několikrát a přesto jediná odpověď od společnost je jedno a to samé změní emailu vyžadující číslo objednávky.


Produkt

Objednávka č. 41816968


Požadované řešení

Vrácení pěněz zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2019 14:04, před 19 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.