Společnost


JENA - nábytek, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37188Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

19 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.11.2019, před 19 dny

Miroslav Mlček

Znění stížnosti

Dobrý den, objednal jsem si dne 22.8.2019 matracový topper Jena HR-120x200x4 1kus v hodnotě 2799kč, který jsem zaplatil při objednání.
Asi 5 krát jsem volal s Panem vedoucím a vždy mi bylo přislíbeno,že matraci dodají bohužel se dodnes nestalo.Při posledních hovorech mi Paní prodavačka řekla, že mi pán vedoucí zavolá osobně bohužel nezavolal.
Děkuji Mlček


Produkt

Matracový topper Jena HR-120x200x4 1kus


Požadované řešení

Žádám o navrácení peněžní částku 2799 kč ,nejsem spokojen se službou a přístupem ke klientovy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2019 15:07, před 19 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.