Společnost


PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#3722Ignorovaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 20 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2014, před 9 lety

Matěj Vlk

Znění stížnosti

Dobrý den, rád bych podal stížnost na společnost PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o (ENGEL GROUP), která se snaží svou nečinností vyhnout svým povinnostem. U nového bytu zakoupeného od této společnosti 1.8. 2012 se zárukou na dva roky, došlo v průběhu roku 2013 k uvolnění dlažby. Na tuto skutečnost jsem upozornil doporučenými dopisy postupně 30.10. 2013 a 29.1. 2014. Následně proběhla v reakci na druhý dopis sporadická emailová a telefonická komunikace popisující, jak je vše složité. Nyní už nekomunikují vůbec. Pro dokreslení přikládám odkaz na pořad Černé Ovce, který popisuje chování společnosti v jiných případech (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/208452801080212/titulky/). Následuje znění druhého reklamačního dopisu:

Druhá výzva k zajištění záruční opravy
Vážený zástupce firmy PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o,
připomínám reklamaci ze dne 30. 10. 2013 a opakovaně Vás vyzývám k opravě dlažby balkónu s označením 4.4.08 u bytu 4.4 v budově na adrese Wiesenthalova XXXX, 155 00 Praha. Při převzetí stavby byla dlažba kontrolována odborníkem v oboru stavebnictví a dlaždice odlepeny nebyly. Po čtrnácti měsících užívání se drolí spárování dlažby a dlaždice se odlepují. Opakovaně Vás proto žádám o zajištění záruční opravy ve smyslu kupní smlouvy a o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Vzhledem k tomu, že uplynula zákonná lhůta třiceti dnů k vyřízení reklamace, bude příště k závadě přistupováno jako k závadě neodstranitelné.
Děkuji
V Praze dne 29. 1. 2014


Požadované řešení

Prosím o opravu. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2014 13:01, před 9 lety

Prodávající je odpovědný za odstranění vady, která se vyskytne na věci v záruční lhůtě. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve stanoveném termínu. Neodstraní-li prodávající závadu, porušuje tím svou povinnost a spotřebitel může požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. Je tedy možné zajistit opravu na své náklady a ty poté po společnosti vymáhat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2015 17:02, před 9 lety

Společnost PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o. byla o podané stížnosti informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se k ní vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případný spor může být tedy řešen pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.
Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.