Společnost


Petr Javořík

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37249Nerespektuje to, že jsem zboží vrátil druhý den, podle zákona do 14 dní, balíček si nepřevzal a já nemám peníze zpět,,

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2019, před 3 lety

Zdeněk Jurášek st.

Znění stížnosti

Objednal jsem si zboží,malou gps vyhledavačku v ceně 574Kč, přišla 22.10.019, převzal jsem ji, rozbalil a ihned jsem napsal meil p. J., že to nechci a použil jsem svého práva ze zákona možnost do 14 dní zboží vrátit, pak jsem dostal jako první meil takový, že pan J. mi napsal, že se mu asi zdám, a že pošle partu aby mi to vytesali do kamene, jak se to dělá. Poslal jsem mu to zboží řádně zabalené, a jak mi poradila na poště jako dobírků,/nebyla to reklamace ale vrácení zboží dle zákona/, mimochodem nebyl tam ani český návod, ani paměťová karta, bylo tam jen napsáno, že si kartu musím koupit, a že si musím stáhnout návod na montáž, to také nebylo v nabídce napsáno,pak přišly další meily, že mi nevrátí celou částků ale jen část, /jakou část mi nesdělil/, potom mi napsal, že nebyl doma, tudíž si to nepřevzal, / to je lež protože to ve firmě věděli/, a další výmluvy,potom chtěl abych mu poslal Podací lístek ten chtěl dokonce 2x, poslal jsem, ale i to bylo pro něj málo,pak jsem byl vyzván naší poštou abych si pro balíček přišel že dotyčný jím řekl, že si to v životě nepřevezme, já to také odmítl protože jsem platil poštovné 104Kč když jsem mu balíček se zbožím vracel, nyní bych opět musel zaplatit poštovné a o to mu asi šlo, takže za zboží 574Kč+104Kč a pak další poštovné, jenom proto že on si balíček nepřevzal, pak mi zase sdělil, že on nesmí přebírat balíček který je na dobírku,/v Obchodních podmínkách a na jeho webu nic takového není/jen samé výmluvy, všechny jeho meily mám uloženy. J. Z. st., ul. P., B. n. B., Děkuji za odpověď.


Produkt

Krabička 5cmxasi 3cm, gps vyhledavačka prý auta a jiných věci, bylo to ve větší krabici,,,


Požadované řešení

Cenu za zboží které jsem převzal 574Kč žádám vrátit, těch 104Kč za poslání balíčku zpět ať si pán nechá, chci jen to co jsem zaplatil za zboží,,,


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 10:21, před 3 lety

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Fakt, že si prodávající balík nevyzvedne, neznamená, že odstoupení nebude účinné. Odstoupit lze účinně i e-mailem, pokud spotřebitel prokáže, že byl e-mail doručen (např. reakcí prodávajícího). Pokud si prodávající nepřevezme řádně nabídnuté plnění ve smyslu vraceného zboží, ocitá se v prodlení a po dobu prodlení nese nebezpeční škody na věci. Spotřebiteli doporučujeme, aby si všechny doklady o odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2020 05:12, před 2 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.