Společnost


A3 SPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#37261Zamítnuta reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2019, před 3 lety

Lukáš Vejrosta

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 17 5.2019 jsem u společnosti A3 zakoupil běžeckou obuv Adidas. Dne 29.10.2019 jsem ji z důvodu díry u maliku a vydařených pat u obou bot u A3 reklamovali. Vzhledem k tomu že obuv jsem používal méně jak 6 měsíců je důkazní břemeno na straně A3. Tuto povinnost splnili znaleckým posudkem od znalce P. J. Znalec reklamaci zamítl z důvodu toho že intenzita používání zkrátila životnost obuvi a reklamace nebyla dle znalce uplatněna ihned po zjištění vady, došlo tedy tímto k prohloubení vady a znehodnocení zboží.

Me dotazy:
Je reklamace vyřízena dle zákona? Jak by bota vypadala po 2lete záruce ..

Neměl by být soudní znalec nezávislý? Tedy stanoven někým jiným než prodávajícím a kupujícím? Je zákonné aby A3 si nechávala posudky zpracovávat pro veškeré své reklamace obuvi na území České republiky jedním znalcem?

Dále jsem zjistil že P. J. má obor znalecké činnosti kůži a kožešiny nicméně místo kde se vady projevily jsou z jiného materiálu - to znalec může zpracovávat posudek mimo svůj obor znalecké činnosti?V příloze je reklamační protokol zamítnutí reklamace a odborné posouzení reklamované vady.

Předem děkuji za Vaše odpovědi.


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2019 11:26, před 3 lety

Pokud spotřebitel se zamítnutím reklamace nesouhlasí, neboť je přesvědčen o tom, že závěry vyjádřené ve znaleckém posudku zpracovaného soudním znalcem na žádost prodávajícího nejsou správné, má spotřebitel možnost nechat vadu na obuvi posoudit soudním znalcem, kterého si zvolí on sám. Budou-li závěry znaleckých posudků rozdílné, má spotřebitel možnost vyzvat společnost, aby provedla nápravu (s odkazem na závěry z nově zpracovaného znaleckého posudku - prodávající neprokázal, že za vadu neodpovídá).

Jsou-li znalecké posudky nejasné nebo neúplné (například chybí doložka znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku), tak v případě soudního sporu soud znalce vyslechne, případně nechá znalecké posudky přezkoumat jiným znalcem (tzv. revizní znalecké posouzení dle § 127 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se před podáním žaloby na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.12.2019 12:15, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.