Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#37302Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2019, před rokem

Marek Hradzki

Znění stížnosti

Dobrý den
Myčka po 1,5 roce, dle informací servisního technika prorezivěla od soli.
Sůl byla dodávaná tak jak je v návodu uvedeno a nevidíme, jak bychom mohli naším užíváním poškodit myčku.

Kontaktoval jsem jak servisní středisko Whirlpool, kdy až 2 opravář nalezl prorezivění. Reklamaci zamítli, že jsme myčku nesprávně užíval.

Poté jsem kontaktoval prodejce Planeo Elektro, ti napsali, že jejich stanovisko je stejné.

Předchozí myčku jsme měli 19let a neměli jsme problém s protezivěním. Dle mně se jedná o vadu materiálu / výroby a proto došlo k tomuto prorezivění.


Produkt

WFE 2B19 X DISHWASHER WP


Požadované řešení

Oprava / výměna


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2019 06:34, před rokem

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, a to i v případě, pokud byla k vyřizování reklamace určena třetí osoba. Všechny nároky plynoucí z kupní smlouvy je tedy nutné uplatňovat vůči prodávajícímu.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2019 22:04, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.