Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:71
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

86%
14%
Toto skore je založeno na 15 stížnostech.

#37328Nedodané a zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2019, před 8 měsíci

Andrea Jablonovská

Znění stížnosti

Objednala a zaplatila jsem 2 trička v září. Dodnes jsem zboží nedostala a několikrát jsem psala a zkoušela volat. Telefonní číslo je nefungující a na emaily nereaguje a ani na reklamační formulář. Psala jsem paní i na Fb. Tam má fotky z dovolené.


Produkt

2x tričko s Ek křivkou a fonendoskopem.


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2019 12:19, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
27.11.2019 12:12, před 8 měsíci

Dobrý den, paní Jablonovské, byl balíček odeslán a včera 26.11 2019 si objednané zboží převzala. Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2019 08:22, před 8 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Andrea Jablonovská

Uzavření stížnosti

Publikováno
29.11.2019 09:41, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Škoda špatné komunikace s dodavatelem. Stačilo by odepisovat na emaily. Pochopila bych i dlouho dobu dodání zboží z jakéhokoliv důvodu. Jablonovská