Společnost


MEDIK HAUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#37346Zadržování peněz již půl roku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2019, před 3 měsíci

Ľubica Mašátová

Znění stížnosti

Po několika zrušených ošetřeních jsem požádala o vrácení peněz za nevyužité
vouchery. Již půl roku žádám o vrácení částky 3.430,- ale marně. Zasílají výmluvy na ekonomické oddělení.


Produkt

depilace laserem


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2019 17:43, před 3 měsíci

Poskytovatel služby je povinen dodržet své povinnosti, ke kterým se ve smlouvě zavázal. Pokud by nemohl poskytnout službu v jakosti, kterou inzeroval, jednalo by se o podstatné porušení smlouvy. Spotřebitelka by pak měla možnost odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí poskytnutá plnění. Spotřebitelce by tudíž mohla žádat vrácení peněžních prostředků. Pokud společnost nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co ji k tomu spotřebitelka vyzvala, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
27.11.2019 14:03, před 3 měsíci

Dobrý den

Paní Mašátové byla celá částka za nevyčerpané vouchery vrácena.

Hezký den a omlouváme se za nepříjemnosti.

Jana Nováková
MEDIK HAUS

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2019 08:20, před 3 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Ľubica Mašátová

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.11.2019 09:07, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Po Vašem "zásahu" jsem měla své peníze za 24 hodin na účtu. Všem v dTestu moc děkuju za skvělou práci. Mašátová