Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:169
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#37377Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2019, před rokem

Jakub Trojanek

Znění stížnosti

Dobrý den,
Reklamoval jsem telefon iPhone 8 s tím, že má vadný displej (vybledlé pixely, které tvoří značný flek na obrazovce). Reklamace byla zamítnutá kvůli malé prasklince na zadním krytu telefonu.

Moje reakce na zamítnutí reklamace: S Vámi navrhovaným řešením reklamace nesouhlasím. Předmětem reklamace je retence displeje, konkrétně vadná vyznamná část pixelů, nikoliv mechanické poškození zadního krytu. Vztah mezi těmito závadami není zřejmý a nijak prokázaný. Znovu tedy uplatňuji právo z vady dle § 2651 zákona 89/2012 Sb. Znovu uvádím, že vadou se rozumí retence displeje v rozsahu uvedeném v prvním reklamačním protokolu. V souladu s § 2169 odst. 1 požaduji opravu nebo výměnu součásti, tedy displeje reklamovaného telefonu. Není-li to možné odstupuji od kupní smlouvy a žádám Vás o vrácení celé kupní ceny na můj účet číslo XXX.

I přes moje vyjádření nesouhlasu a jeho zdůvodnění nebyla standardní reklamace v záruční době uznána.

Jakub


Produkt

iPhone 8


Požadované řešení

Oprava výměnou vadného displeje.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2019 11:17, před rokem

Pokud bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2019 10:04, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.