Společnost


MONTANEX - distribuce, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37390Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2019, před 2 lety

Milada Teuchmannová

Znění stížnosti

Dne 23.10.2019 jsem zakoupila 2ks knih,ihned zaplatila,do dnešního dne knihy nedodány,opakovaně jsem psala email,snažila se dovolat na uvedené tel.čísla,ne emaily nereagují,telefonní čísla jsem nedostupné nebo neexistují.


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2019 19:49, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2019 15:24, před 2 lety

Společnost nám ke stížnosti zaslala následující vyjádření:

"Objednávka paní Teuchmannové byla stornována a peníze byly s omluvou vráceny zpět na její účet. Bohužel z důvodu stěhování firmy a následných technických problémů (poškození venkovního vedení tel. a intern. linky) vzniklo prodloužení ve vyřizování objednávek. Za vzniklé komplikace se ještě jednou omlouváme."

Vzhledem k uvedenému vyjádření přeřazujeme stížnost na spotřebitelku a žádáme ji o uzavření stížnosti.


Milada Teuchmannová

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.12.2019 15:40, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: peníze sice před pár dny přišly na účet,ale bohužel žádné omluvy ani zprávy,že peníze posílají jsem se nedočkala