Společnost


ONLINE STORE SP. Z o.o.

Počet nahlášených stížností:124
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37392Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2019, před 10 měsíci

Helena Bačavčíková

Znění stížnosti

Dnes jsem obdržela na dobírku objednané zboží po internetu. Jednalo se o vložky Artresin Plus 2 páry + 1 navíc za 2380,- Kč. Zboží jsem převzala a zaplatila kartou. V obálce však byly pouze 3 kusy !!!!, takže nejsou pro obě nohy. CHyběl jakýkoliv dodací list, event. faktura. Součástí byla pouze cizojazičná brožura s popisem a návodem na užití (srozumitelná!).


Produkt

Vložky ARTRESIN Plus


Požadované řešení

Ráda bych vložky užívala a proto bych považovala za řešení dodání zbylých 3 kusů, aby šlo skutečně o páry. V opačném případě odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14ti dní podle zákona a žádám o vrácení zaplacené částky. Dle rozhodnutí dodavatele vyřeším ponechání, či vrácení zboží zpět. Děkuji za rychlou reakci HB.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2019 19:28, před 10 měsíci

Pokud zboží nebylo dodáno v odpovídajícím množství, může spotřebitelka uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Spotřebitelka má v tomto případě nárok na dodání chybějící věci. Není-li možné chybějící věc dodat, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka žádat přiměřenou slevu.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitelka taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitelka prokáže, že mu zboží odeslala. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící v Polsku, má spotřebitelka možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2019 21:41, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.