Společnost


IntermaxGroup AG

Počet nahlášených stížností:257
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37462Neoprávněná platba 2388

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2019, před 2 lety

Stanislav Hanuš

Znění stížnosti

Bylo mi z účtu stržena takto velká suma. Nic jsem si neobednaval. Částka byla stržena až po nahrání karty do mobilu z důvodu placení taxi služby. Najednou přišel kod který jsem nepotvrdil a byla mi stržena tato suma touto společností. U čs jsem s reklamací neuspěl že se mám obrátit na obchodníka ktereho neznám. Toto jednání je protiprávní. Prosím o vaší pomoc


Produkt

Neoprávněná platba


Požadované řešení

Prosím o vraceni


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2019 13:11, před 2 lety

Ze zkušenosti spotřebitelů vyplývá, že společnost strhává platby v případě, že se spotřebitel registruje na některou z nimi provozovaných seznamek.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle obchodních podmínek může být zaplacené členství kreditní kartou ukončeno zasláním jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem), nejméně jeden (1) týden před vypršením takto uvedeného (zaplaceného) členství. Výpověď musí obsahovat uživatelské jméno používané v tomto systému a musí být adresována provozovateli portálu: IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland. E-mail, který společnost uvádí ve všeobecných obchodních podmínkách je: support@ero-kontakty.cz a výpověď může být v českém jazyce, neboť samotná smlouva byla uzavřena v češtině.

Pokud by společnost hrozila exekucí na údajně dlužnou částku, platí, že případnou exekuci by musel nařídit nejprve soud (inkasní společnosti nemají žádná další oprávnění oproti běžnému věřiteli, nejedná se o exekutora). V případě, že se společnost rozhodne vymáhat údajný dluh spotřebitele vůči společnosti soudní cestou, budou dokumenty vztahující se k vypovězení smlouvy důležité pro případné prokazování neexistence dluhu.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud tedy společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2019 11:35, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.