Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:28
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

37%
63%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#37465Neoprávněný poplatek 5000 Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2019, před 4 měsíci

Tereza Červinková

Znění stížnosti

V srpnu 2019 jsem si všimla inzerátu na dražbu nemovitosti na sreality.cz. Nebylo zde jasné, kdy a jak se bude dražit, proto jsem se formou dotazu zeptala, zda bych mohla dostat více informací.
Následně jsem se registrovala na jejich webových stránkách https://www.s-drazby.cz/, kde jsem neměla před uzavřením registrace možnost potvrzení, že souhlasím s podmínkami ani potvrzení nějakého GDPR.

O dům jsme ztratili zájem a tak jsme s firmou (až na výše zmíněný první e-mail) nekomunikovali. Po cca dvou měsících od registrace - konec října 2019 - mi byla zaslána faktura na 5.000 Kč. Nikde na registrační stránce nebylo ani slovo o tom, že by registrace měla být zpoplatněna a pokud by byla, nikdy bych se neregistrovala. Následně vidím, že v obchodních podmínkách jsou dva druhy registrace, jedna s a druhá bez poplatku a nikde není napsáno, jaký je mezi nimi rozdíl.

Firma po mně nadále vyžaduje platbu 5.000 Kč, aniž by mi dali předem jakkoliv najevo, že je služba zpoplatněna. Slušné firmy napíší poplatek zřetelně, neschovávají jej do nenápadného odkazu na registrační stránce (kde i tak nevíte, jakou registraci jste si vlastně udělali - zda zpoplatněnou či nikoliv).


Produkt

registrace a informace o dražbě


Požadované řešení

Požaduji zrušení tohoto poplatku, jde o klamání a nedostatečné informování spotřebitele.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2019 10:43, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně. Podnikatel má povinnost spotřebitelku seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. Podání podnětu k šetření je možné zde: https://www.coi.cz/podatelna/

Spotřebitelka by mohla namítat neplatnost přihlášky, neboť byla druhou stranou uvedena v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, není na něj upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí o které musí být spotřebitelka jasně informována v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po ní mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitelky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Pokud se spotřebitelka domnívá, že by popsaným jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu (nebo jeho pokusu), je možné obrátit se na Policii ČR.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2019 12:07, před 4 měsíci

Dobrý den paní Červinková, k Vaší stížnosti uvádíme následující: informace o poplatku je zveřejněna již na počátku v realitní inzerci, informace o tom, že pracujeme pouze pro naše klienty na základě našich aukčních podmínek máte také OPAKOVANĚ uvedenou v emailu, před samotnou registrací máte možnost se seznámit se smluvní dokumentací a to jak se Sdělením před uzavřením smlouvy, tak samotnou kořenovou Smlouvou a kompletním ceníkem, seznámení s těmito podklady a ceníkem potvrzujete při samotné registraci, tudíž pokud někdo tvrdí, že s něčím souhlasí, tak je zde předpoklad, že si to také přečte, to je více než logické, dále ceník služeb máte na hlavním menu na našich stránkách, mimo vše výše uvedené je kompletní ceník uveřejněn na první pozici před smluvními dokumenty, opravdu se nezlobte, již nevíme jak více klientům zpřístupnit informaci o ceně našich služeb. Jelikož poskytujeme více služeb a některé jsou zdarma, není možné před tlačítkem registrovat se, vypisovat všechny naše služby a ceny, poté by vznikla situace, že by zase jiní klienti mohli namítat, že neviděli zcela jasně a transparentně větu: "Odesláním registrace souhlasíte s ceníkem a aukčními podmínkami-zde pro jednotlivé typy aukcí a služeb pro exekuční dražby. " Jen pro dokreslení celé věci uvádíme jak mají informaci o ceně služby "zpracované" státní organizace, popř. jiné "polostátní" subjekty. Například u České pošty, s.p. se klient dostane k ceníku až po sedmém „prokliku“ a to ho ještě u některých služeb Česká pošta, s.p. nutí ke zřízení klientské karty aniž by věděl, „kolik ho co bude stát“. České dráhy, a.s. – zde se před nákupem jízdenky opět objeví fakt, že se musí klient registrovat a není seznámen s jednotlivou cenou jízdného. Tato neinformovanost spotřebitelů před samotnou registrací do „jednotlivých online systému“ těchto subjektů je velmi žalostná, např. již zmíněná Česká pošta, s.p. (https://www.postaonline.cz/rap/registrace-uzivatelskeho-uctu-rozcestnik) – ceník nelze najít před registrací, České dráhy, a.s. (https://www.cd.cz/profil-uzivatele/registrace/) – cena jízdného nelze najít před registrací, Ministerstvo spravedlnosti ČR při účtování poplatku za změnu návrhu v obchodním rejstříku, které se podává pouze online (https://or.justice.cz/ias/ui/podani) – poplatek za změnu v OR nelze najít před podáním online, Český úřad zeměměřický a katastrální má ceník pouze v menu, ale při registraci není možné ho najít (https://www.cuzk.cz/Aplikace-DP-do-KN/Aplikace-DP-do-KN/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx) , Centrální evidence exekucí spravovaná Exekutorskou komorou ČR ceník pouze v menu, ale nikoliv u registrace (https://www.ceecr.cz/registrace). Zde bychom mohli pokračovat v desítkách a stovkách podobných případů, prostě maximálně mají subjekty uveden ceník v menu, ale nikde jsme nezjistili, že by informace o cenách byla zobrazena přímo v cestě registrace nebo snad přímo u registračního tlačítka, tento názor dTestu nám přijde zcela účelový. Máme k dispozici pravomocnou judikaturu, která nám dává 100% za pravdu, že způsob a forma uzavření smlouvy na stejném webu, kde jste smlouvu uzavřela Vy je v pořádku, byť předmětem soudního sporu nebyl poplatek ve výši 5 tis, ale jistina v 15x vyšší ceně. Tato judikatura je v absolutním rozporu se závěry ADR, stejně tak s názorem dTestu.


Tereza Červinková

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.12.2019 08:41, před 4 měsíci

Dobrý den,
v žádné inzerci bohužel tato informace není. Jednalo se o inzerci domu, nikoliv vaší společnosti. To, že jsem s podmínkami souhlasila, jsem neměla možnost nikde potvrdit a také nepotvrzovala.
Pokud nevíte, jak více tuto zpřístupnit klientům, poradím vám - stačí to napsat na registrační stránku. Jen jednou a viditelně.
Není nutné se bavit o jiných stránkách, zde mluvíme o té vaší.

Takže vidím, že vám jde jen o to, mít to právnicky nějak ošetřené a nadále obírat lidi nepoctivým způsobem?

Nedostala jsem také odpověď na to, jak rozlišujete, zda se uživatel registroval do dobrovolné aukce nebo do exekuční dražby. Jedna je zdarma a druhá je zpoplatněná. Nikde ale není uveden rozdíl a registrace je pouze jedna.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2019 17:04, před 4 měsíci

Co se týče České pošty, zde je registrace bezplatná, vydání karty taktéž a zákazník pak platí za konkrétní služby. U ČD je registrace také bezplatná a platí se až za konkrétní jízdenky, případně další služby. U obchodního rejstříku se jedná o soudní poplatky, které jsou určeny dle zákona o soudních poplatcích. Jedná se tedy o výkon státní moci, takže se pohybujeme zcela jinde. U katastru nemovitostí je situace podobná, akorát se jedná o poplatky dle zákona o správních poplatcích. V případě Centrální evidence exekucí je poplatková povinnost stanovena zase vyhláškou o centrální evidenci exekucí, takže opět právním předpisem.

Ani jeden z uváděných příkladů tedy nepřiléhá na tuto situaci, kdy je účtován registrační poplatek za soukromoprávně poskytovanou službu.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2019 13:12, před 4 měsíci

Dobrý den, "cena služby" je pouze jedna a při ceně služby není možné rozlišovat (zda je cena služby dle právního předpisu, nebo dle jak píšete stanovena výkonem státní moci), zda je to cena za odeslání dopisu u České pošty, s.p., popř. nákupu jízdenky u ČD, a.s., nebo objednávky dokumentů u nás na webu, to je úplně stejná cesta zákazníka a stejně pojmenovaná cena služby. Vy tvrdíte, že v našem případě musí cena služby být uvedena před registračním tlačítkem, což je absolutní nesmysl, to by tam musel být vyvěšen ceník všech možných služeb, které lze čerpat po registraci. U nás na webu je také registrace zdarma (pro dobrovolné aukce) a nárok na poplatek vzniká až odesláním dokumentů (u služby exekuční dražby) a Váš názor shora, je dle našeho mínění zcela "mimo" logické chápaní. Buďte prosím objektivní a zveřejňujte zde informace pro obě strany, ne pouze na ochranu spotřebitele.

Proč zde nezveřejníte závěry Rozsudku OS v HK č. j. 12 C 238/2018-45, který Vám byl z naší strany zaslán již před několika měsíci a z kterého je jasně zřejmé, že forma a způsob uzavření smlouvy na našem webu je 100% v pořádku, včetně informování spotřebitele o ceně služby, kdy z Vaší strany stále zde dochází k překrucování faktů. Proč zde nenapíšete, že soud nám dal 100% za pravdu i když se nejednalo o poplatek, ale o 15x vyšší plnění, kdy i toto plnění ve výši 74.000,-Kč bylo cenou za službu a soud konstatoval, že máme 100% pravdu, že smlouva je uzavřená platně, kdy forma a způsob uzavření smlouvy je úplně stejný jako v případě poplatku. Proč tuto informaci zde nenapíšete, tak aby jste opravdu vyváženě informovali všechny strany ?

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2020 12:10, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tereza Červinková

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.1.2020 07:18, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za vyjádření, nicméně to bohužel nikam nevede. Organizace se vyhýbá otázkám a snaží se odvést pozornost jinam. Cena za "odeslání dokumentů" je také vtipná, jelikož je to něco, co si firma sama rozhodne, že odešle, a pak po vás za to chce peníze.
Ukončuji tuto stížnost.