Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#37492Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2019, před 4 měsíci

Michaela Kubíčková

Znění stížnosti

Dne 28. 01. 2018 jsme v Mountfieldu v Jaroměři zakoupili s manželem sekačku MTF 4820 PO BW EL 4S se sedmiletou zárukou. Pro firmu Mountfield jsme se rozhodli, poněvadž naše první sekačka u nich zakoupená vydržela 17 let. Tato sekačka však vydržela sekat pouhou jednu sezonu.Letos v červenci však přestala startovat. Verdikt servisu: oxidace kontaktu. Očistili kontakty a sekačku vrátili. Ihned po dovezení domů jsme sekačku opět nenastartovali, odvezli zpět, reklamaci nám neuznali, že se prý nejedná o výrobní ani materiálovou vadu. A tak jsme již po několikáté sekačku odvezli do servisu, vždy nám byla reklamace zamítnuta. Dokonce nám bylo řečeno, že sekačku špatně skladujeme (máme ji v domě, v garáži, do obýváku ji opravdu nosit nebudeme). Podali jsme stížnost na postup servisu, ale samozřejmě nadřízenému servisu v Mountfieldu. Verdikt, který jsme očekávali, se potvrdil. Postup jejich servisu je správný, naše reklamace neoprávněná. Chyba je v nás. U nich v servisu sekačka bez problému startuje. Zřejmě je tato sekačka určena pouze ke startování, nikoli k sečení trávy. Prosím tedy o radu, jak mám postupovat dál. Sekačka stála bezmála 14 tisíc. Do servisu jsme jeli už asi desetkrát, vždy nám vylili ze sekačky nově dolitý benzín, to máte další peníze. Jo, a zdvořilost už mi pomalu dochází...


Produkt

MTF 4820 PO BW EL 4S


Požadované řešení

Vrátit peníze, jelikož již nevěříme, že sekačka bude bez problémů sekat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 14:44, před 4 měsíci

Ustanovení § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stanovuje případy, kdy je věc vadná. Za vadu věci se bude považovat, pokud věc nebude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc bude také vadná, pokud se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc také musí odpovídat jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Má-li věc vady, může spotřebitel žádat opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je však možné pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Nelze-li vadu odstranit opravou věci nebo dodáním nové věci (např. proto, že vadou trpí celá série), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel taktéž žádat přiměřenou slevu.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2019 10:52, před 4 měsíci

Rozladění paní Kubíčkové je velmi nepříjemné pro obě strany. Technický stav jejího stroje jsme opakovaně přezkoumávali a stroj buď startoval naprosto bezproblémově, což bylo ostatně i na místě demonstrováno, nebo byl příčinou pouze vyvlečený kontakt, k čemuž mohlo dojít např. manipulací při svépomocné dopravě. Kontakt byl ve finále upraven tak, abychom do budoucna takovou možnost zcela eliminovali a problém stejného rázu se již neopakoval. Stroj je naprosto funkční a byl předán ve stavu pro bezproblémový provoz v dalších sekacích sezonách.
Za vzniklý negativní dojem a komplikace se paní Kubíčkové upřímně omlouváme a jako pozornost jsme jí připravili dárkové poukázky v hodnotě 1000,- Kč, které si může vyzvednout přímo v jaroměřské prodejně u oblastního manažera prodeje. Věříme, že náš přístup ocení a za poukázky si pořídí nějaký pěkný dárek k blížícím se Vánocům.
Přejeme jí i sdružení dTest pěkné prožití svátků a děkujeme za pochopení a spolupráci a věříme, že můžeme i do budoucna počítat s její zákaznickou přízní.
Žádáme Vás tímto o tlumočení postupu zákaznici.
Společnost Mountfield

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2019 11:19, před 4 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Michaela Kubíčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.12.2019 21:22, před 4 měsíci

Společnost Mountfield si z nás zřejmě dělá legraci, nabízené poukázky beru jako výsměch. Nejdřív je to špatně uskladněná sekačka a zoxidované kontakty, nyní je to vyvlečený kontakt při špatné přepravě sekačky. Zřejmě nevěříte ani vlastním zaměstnancům v servisu v Jaroměři, kteří potvrdili několikrát, že sekačka nešla nastartovat. Za nespolehlivou sekačku v hodnotě 26000 Kč nabízet 1000 Kč v poukázkách na nákup dalších "šmejdů" od Mountfieldu je snad vtip, špatný vtip. Pokud sekačka nebude příští sezónu startovat, obrátíme se na soudního znalce, rozhodně si nenecháme zacpat h..u poukázkami. Společnosti Mountfield přeji spoustu stejně spokojených zákazníků jako jsme my a společnosti dTest děkuji za zprostředkování naší stížnosti. Sice to bylo k ničemu, ale alespoň si ostatní potencionální zákazníci "solidní" společnosti Mountfield mohou udělat obrázek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:19, před 16 dny

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.