Společnost


KTST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37520Pokuta za nedodržení smluvních podmínek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.12.2019, před 3 měsíci

Miloš Trešl

Znění stížnosti

po telefonu jsem byl kontaktován společností KTST.Bylo mi nabídnutá aukce dodavatelů energií s tí mže bude vybrán ten nejlevnější.Následně přijel kurýr s kterým jsem smlouvu podepsal.Po nějaké době mě přišel dopis,že byl vybrán dodavatel maxim energy a že s ním musím uzavřít smlouvu o dodávkách energií.Smlouvu jsem v dobré víře podepsal jenže jsem nevěděl když od ní odstoupím ve lhůtě 14 dní od začátku plnění že musím KTST s.r.o. zaplatit pokutu ve výši 2500KČ za každou smlouvu.Smouvu jsem uzavřel na elektřinu i na plyn.Takže po mě chtějí zaplatit celkem 5000KČ.Já si ale myslím že na to nemají právo proto Vám posílám stížnost na tyto praktiky KTST.


Požadované řešení

Chtěl bych podat na společnost KTST s.r.o. stížnost a vyřešit tak můj problém s touto společností


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2019 07:54, před 3 měsíci

Co se týče smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory prodejce, je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy, což stanoví § 1829 odst. 2 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2020 10:54, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.