Společnost


NET arena s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37521Nefukční internet v měsícu dubnu,,více jak 10dní....

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.12.2019, před 3 měsíci

Pavel Šafránek

Znění stížnosti

v měsícu dubnu nešel internet více jak 10dní..nelze se na firmu dovolat...sdtížnost odeslána také bez odpovědi..klidně si učtujete poplatek i nadále.nejsme již od dubna Vaši klienti.žádáme písemnou s výpověd od Vaší firmy.internetové zařízeni jsme si koupili je naše.s pozdravem Martina Šafránková Kutná Hora.


Produkt

nefunkční internet .....


Požadované řešení

výpoved smlouvy od vaší společnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2019 07:23, před 3 měsíci

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat opravu vyúčtování, přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.