Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2699
Z toho za letošní rok:388
Stále v řešení:88
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 501 stížnostech.

#37570Vydíraní a podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2019, před 10 měsíci

Martin Macek

Znění stížnosti

Dne 6.8.2017 jsem vyzkoušel službu společnosti Be2, kdy jsem zároveň provedl platbu platební kartou ve výši 149 Kč (referenční číslo CZ-2019-08-15-194099907-BE2-DN).
Jelikož jsem po pár hodinách užívání zjistil, že tato stránka naplňuje známky podvodu a klamavé reklamy (fake profily; garance která je zmíněná v brandu této společnosti, neodpovídá skutečnosti), jsem se rozhodl dále profil aktivně nepoužívat.
18.11. mi dorazila první upomínka, že se jim nepodařilo mi ukrást peníze z mé platební karty. Celková suma 2 530 Kč,

Jelikož VOP jsou plné nesmyslů, zavádějících informací, rozhodl jsem se neúčastnit se tohoto veřejného podvodu a tento podvod dále nepodporovat.
18.11. jsem se tedy rozhodl do společnosti BE2 poslat výpověď, abych je upozornil, že jejich podvod dále dotovat nebudu, aby to vzali na vědomí.
Na to mi Z BE2 odpověděli:
"Dobrý den,
děkujeme za Váš email.
S ohledem na skutečnost, že z Vaší strany nebyl dodržen termín splatnosti dlužného poplatku, byl Váš případ předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dluhů.Pokud jste doposud nebyli z jejich strany kontaktováni, stane se tak v průběhu nadcházejících dní. Adresujte prosím veškerou budoucí korespondenci přímo Vymáhací společnosti,děkujeme Vám za pochopení.S pozdravem,Oddělení pohledávek be2"

12.2.mi Přišla od společnosti Intrum financial Services, která vykupuje pohledávky, První upomínkový dopis. Než jsem stačil zareagovat a připravit se na případné kroky, mi přistál v emailu další email s Předžalobní upomínkou.
Jelikož nesouhlasím s tímto veřejným podvodem, který stále ještě běží, jsem rozhodnut se bránit, a to jakoukoliv cestou!

BE2 se ve svých podmínkách prezentují následovně:

1) „Všem VIP členům nabízíme naši Záruku úspěchu. Garantujeme kontakt s minimálně 10 doporučenými potenciálními partnery. Zdarma prodlužujeme Vaše VIP členství do té doby, dokud nenavážete plnohodnotný kontakt s nejméně 10-ti uživateli be2.“K ničemu takovému nedošlo. Při nabízení služby jste se zavázali „zárukou úspěchu“. Vámi inzerovaná záruka není v souladu s obchodními podmínkami!§ 1812 odst. 1 občanského zákoníku hovoří jasně: „Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější“.
2) dle § 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, se dopouštíte klamavých obchodních praktik uveřejňováním profilových obrázků osob, které neodpovídají skutečnosti, a spotřebitel tak na základě toho činí kroky, které by jinak neučinil. Např. profil neodpovídá skutečnosti - na profilové fotce se nevyskytuje reálný uživatel.


V případě, že nedojde k okamžitému odstoupení od smlouvy a společnost Be2 nedá podnět zastavení vydírání mé osoby, jsem připraven se spolu s dalšími poškozenými bránit (ti kteří veřejně vystupují na diskuzních fórech a sociálních sítích), a to mediální formou.

Doufám, že se nám již podaří zastavit tento veřejný podvod, a právo a spravedlnost se tak postaví na stranu podvedených.

Prosím společnost Be2 o vyjádření k jednotlivým bodům. A společnost dTest prosím o posouzení právního hlediska mého vyjádření, a zároveň také vyjádření této podvodné společnosti.


Děkuji.


Požadované řešení

Vypovězení smlouvy, okamžitě přestat vydírat moji osobu. Pokud mi přijde ještě jeden dopis od be2 nebo Intrum financial Services, jdu okamžitě podávat trestní oznámení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2019 06:22, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Spotřebitel může dále využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například e-mailovou komunikací se společností.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
4.12.2019 16:11, před 10 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Martin Macek

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.12.2019 16:36, před 10 měsíci

Už jsem Vás kontaktoval několikrát, a bez odpovědi (spam jsem si kontroloval. Můžete kontaktovat vy mě, na emailové adrese chalupa.hory@centrum.cz
Jediné co od Vás chci slyšet, že můj čet je zrušený a mé (smyšlené pohledávky jsou zrušeny) a to do konce tohoto roku.
Po 2. ledna beru ten dopis co přišel(vyhrožování exekucí) a jdu podat trestní oznámení za podvod a vydírání.(Pokud by se chtěl ještě někdo přidat k trestní oznámení napište mi na email: chalupa.hory@centrum.cz)
S pozdravem Macek M.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2020 07:39, před 9 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 14:27, před 8 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.