Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2623
Z toho za letošní rok:310
Stále v řešení:112
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 495 stížnostech.

#37572Neoprávněné vymáhání dlužné částky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2019, před 7 měsíci

Marek Jonáš

Znění stížnosti

Dobrý den,
v září roku 2018 jsem se zaregistroval do seznamky Be2. Po týdnu jsem ukončil členství zasláním dopisu, tak jak stojí ve VOP. Celou tuto věc jsem považoval za ukončenou. Vzhledem k tomu, že je to již více jak rok a z důvodu stěhování nejsem schopen dohledat podací lístek z pošty.
Dne 26.10.2019 mi byl na starou adresu doručen dopis psaný v angličtině, kde jsou navíc chyby. Společnost INTRUM v tomto dopise po mě vymáhá částku 170,50 Euro. Dne 7.11.2019 mi byl opět doručen stejný dopis, ale nyní na částku 170,61 Euro.
Vzhledem k tomu, že jsem již tuto věc považoval za vyřízenou, tak nemám k tomuto účtu na slavné seznamce přihlašovací údaje a nevyužívám ani e-mail, který jsem tam před více jak rokem uvedl.

Prosím o radu jak dále postupovat.
Odmítám platit něco, co jsem vypověděl tak jak bylo napsáno ve VOP. A zároveň platit takto nesmyslné částky, kde se za pár dní zvedla částka o 11centů, od té doby žádný dopis.

Děkuji za radu.


Produkt

Nesmyslné vymáhání, Be2


Požadované řešení

Požaduji okamžité ukončení členství, zároveň chci potvrzení o tomto ukončení členství. Dále požaduji okamžité odvolání tohoto nerelevantního dluhu a potvrzení o odvolání.

Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2019 09:27, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2019 15:21, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Marek Jonáš

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.12.2019 09:37, před 7 měsíci

Dobrý den,

chtěl bych Vám napsat průběh celého sporu, který stále není vyřešen.
Po podrobném popisu mi bylo sděleno :

Musíme vidět:
- celé jméno držitele účtu
- číslo karty: prvních 6 a poslední 4 číslice
- údaje o platbě: včetně názvu společnosti, která je příjemcem
- částku
- měnu
- datum
Pokud nám požadované údaje neposkytnete, může to vést k tomu, že nebudeme moci Váš dotaz zodpovědět.
( Přemýšlel jsem, zda rovnou nechtějí i PIN k mé kartě, aby to bylo jednodušší a mohly mi vybrat kartu :) ).

Vysvětloval jsem společnosti, že se mi z bankovního účtu nic nestrhlo, ale že mi přišly dva dopisy s nesmyslnými částkami, včera jsem to paní, která pravděpodobně vyřizuje můj případ napsal a doposud nemám odpověď.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2019 11:49, před 7 měsíci

Obecně považujeme způsob, jakým je spotřebitel informován o automatickém prodloužení, za nedostatečný, takže dle našeho názoru nedochází k platnému sjednání automatického prodloužení.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci). Dodáváme, že jsme se ještě u žádného případu nesetkali s tím, že by společnost přistoupila k vymáhání čehokoli soudní cestou, na základě čehož by až mohlo být přistoupeno k exekuci.

Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval veškerou dokumentaci, která prokazuje, že smlouvu se společností ukončil, případně že se snažil smlouvu ukončit, avšak ze strany společnosti mu to nebylo umožněno.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost se k případu vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2020 17:53, před 6 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.