Společnost


Beast s.r.o.

Počet nahlášených stížností:152
Z toho za letošní rok:152
Stále v řešení:113
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37585Zaplacené nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2019, před 4 dny

Michaela Malá

Znění stížnosti

Mám asi stejný problém jako všichni tady.Dne 10.lispopadu 2019 jsem si u společnosti vevio.cz objednala dámský mikinový kabát Harley za 699kč + 39kč pojištění zásilky + 19kč balné celkem tedy 757kč. Částku jsem ihned zaplatila,nsledně mi přišel email,že zboží bylo vyexpedováno a od té doby se nic neděje,když se podívám na stránky vevio.cz na stav objednávky tak mi to hlásí dokončeno,ale dodnes nemám ani kabát ani peníze.


Produkt

Dámský mikinový kabát Harley


Požadované řešení

Ihned dodat kabát nebo vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2019 13:40, před 4 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.