Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#37603Odstoupení Od Smlouvy ve 14 denní lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2019, před 6 měsíci

Ondřej Kabát

Znění stížnosti

Dobrý den, dnes jsem ve svém bytě podepsal smlouvu s touhle společností, která nabízí vyjednat lepší cenu energie např. u konkurenčního dodavatele. Já jelikož těmhle věcem vůbec nerozumím, jsem se nechal zlákat a smlouvu, plnou moc atd. podepsal. Na internetu jsem si potom pozjištoval až co jsou zač. Ze zákona vím že je možno odstoupit do 14 dní písemně dopisem na jejich adresu. Nikdy jsem tohle neřešil, takže ani nevím jak má takový dopis vypadat. Je možné poskytnout nějaký vzor, co mám poslat. Děkuji


Požadované řešení

Chci ukončit smlovu kterou jsem podepsal v lhůtě danou zákonem a to 14 dní.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.12.2019 10:23, před 6 měsíci

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen, nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pro úplnost uvádíme, že při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Vzorové odstoupení od smlouvy lze nalézt na https://www.dtest.cz/clanek-3284/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pri-predvadecim-ci-podomnim-prodeji

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.12.2019 09:50, před 5 měsíci

Dobrý den,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.
Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije.

Všechny podmínky výběrového řízení má od nás každý zákazník v písemné podobě. Pro zvýšení kvality služeb a ověření, že terénní pracovník předal klientovi jasné a srozumitelné informace, navíc každou přihlášku do výběrového řízení ověřujeme se zákazníkem následující pracovní den telefonicky tzv. verifikačním hovorem. V něm zákazníkovi znovu rekapitulujeme podmínky a proces výběrového řízení a ověřujeme, že jsou mu informace srozumitelné a se zařazením do výběrového řízení souhlasí.

Dle informací, které jste nám zaslal bylo zjištěno, že Vaše přihláška byla již zrušena. Považujeme tedy Vaši stížnost za úspěšně vyřízenou a písemné vyjádření Vám bude obratem zasláno.

Jestli máte pocit, že jsme ve výše popsaném procesu pochybili, pošlete nám prosím na e-mailovou adresu ombudsman@cvras.cz číslo Vaší přihlášky. Ověříme postup sepsání přihlášky a zkontrolujeme verifikační hovor. Jestliže najdeme jakoukoliv pochybnost z naší strany, zajistíme vyřízení této záležitosti k Vaší plné spokojenosti.

S pozdravem

Tým CVŘ


Ondřej Kabát

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.12.2019 11:58, před 5 měsíci

Dobrý den, od společnosti Centrální výběrová řízení a.s mi byl doručen dopis, ve kterém se píše že uzavřená smlouva mezi námi je zrušená a to samé platí i pro plnou moc. Dopis si ponechám jako důkaz a jistotu, kdyby byl v budoucnu nějaký problém. Myslím že stížnost můžu uzavřít jako vyřízenou. Děkuji Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:48, před 2 měsíci

Vzhledem k tomu, že v řešené věci bylo dosaženo vyřešení sporu, tuto stížnost uzavíráme.