Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37644Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.12.2019, před 3 lety

Katerina Varbanchovska

Znění stížnosti

13. září 2019 jsem poslala žádost o opravu tiskárny Samsung + scanner CLX3185FN, aby býla opravena společností Abax, protože tiskárna přestala fungovat kvůli „zaseknutí papíru“. Podle nabídky společnosti zorganizovali vyzvednutí kurýrem. 10. října jsem obdržela tiskárnu zpět. Když byla vybalena, zjistila jsem, že byly tam několik škod (které tam dříve nebyly), vč. poškozene tlačítko On-Off a poškozený skener. Společnost požádala o zaslání tiskárny znovu zpět, aby ji opravila. Ta bylo poslána zpět 17. října. Abax potvrdili, že tyto díly byly během dodávky rozbité. 14. listopadu vrátili tiskárnu znovu. Po otevření se ukázalo, že nefunguje ani tlačítko ZAP / VYP, ani skener. Na mou žádost o odškodnění jsem nedostala žádnou zpětnou vazbu.

Na požádání mohu poslat jakoukoli e-mailovou komunikaci.

Na základě dřívější stížnosti (#36109Zavádějící marketingová komunikace) bych chtěla požádat společnost Abax o vrácení peněz, protože s nimi byla dohodnuta kurýrní služba.
Chtěla bych vás upozornit o nekalých obchodních praktikách a zavádějící komunikaci skupiny ABAX, pokud jde o jejich služby.
Společnost slibuje: “u nás objednáte opravu Vašeho zařízení, které si od Vás odvezeme, opravíme a následně dovezeme”, a potom “2 dny je potřeba uvažovat pro dopravu Vašeho zařízení k nám a zpět” (http://www.abax.cz/cz/faq---nejcastejsi-otazky/).
Po opravu tyskarna a scanner SAMSUNG (zakazka SZ0120193051) jsem obdržela oznámení, že muj balik byl vyzvednut 3. října. 9. října nejen jeste nebyl dodán (poté, co jsem na něj strávila 4. října a 8. října), ale nakonec jsem byla tlačena, abych si to vyzvedla z dodacího depo.
Nic z výše uvedeného nebylo společností kompenzováno.
V tomto ohledu bych ráda porozuměla tomu, jak jsou v praxi vidět marketingové sliby a tvrzení viditelně uvedená na jejich webových stránkách.
Všechny tyto tvrzení jako takové představují nekalý postup a klamavou reklamu.
Chtěla bych vás požádat o váš příspěvek k výše uvedenému a další radu, která organizace by byla odpovědná za postup v podrobnější analýze a výzkumu toho, co společnost tvrdí ve srovnání se skutečnou praxí, aby byla přijata vhodná opatření, která přestanou uvádět spotřebitele v omyl a budou kompenzovat ztráty.


Produkt

pozarucni oprava tyskarnu Samsung + scanner CLX3185FN


Požadované řešení

Za opravu tiskárny jsem zaplatila 2106 kc a obdržel jsem zpět úplně poškozenou tiskárnu + skener. Žádám o plné vrácení ceny kompletního podobného skeneru+Printer, protože jej budu muset úplně vyměnit. Očekávám vrácení 7 000 kc.

Pro zpožděné doručení a skutečnost, že jsem ho musela vyzvednout z depa sáma, požaduji kompenzaci 2 500 kc.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2019 10:29, před 3 lety

Dle § 2944 občanského zákoníku odpovídá za poškození věci, která je předmětem závazku ten, kdo ji převezme za účelem splnění povinnosti ze smlouvy (k opravě). V takovém případě je druhá strana povinna škodu nahradit a není přitom rozhodné, jak ke škodě došlo, zda-li opravou, přepravou, skladováním nebo jiným způsobem. Je ale důležité prokázat, že ke škodě došlo v době, kdy byla předmětem závazku. V této souvislosti je vhodné argumentovat stavem zaneseným v potvrzení o přijetí zakázky a vytknutím poškození bez zbytečného odkladu.

Společnost je povinna uhradit škodu ve skutečné výši. Škodu zhotovitel hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se obecně vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2020 23:08, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.