Společnost


4M Pavela s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37653Nedodržení reklamační lhůty

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 20 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.12.2019, před 11 měsíci

k.nell@seznam.cz Koňaříková

Znění stížnosti

Dne 18.10.2019 jsem na prodejně 4M elektro Pavela reklamovala dotykový tablet. Vzhledem k tomu, že mě o výsledku reklamace nikdo neinformoval, jsem se dne 20.11.2019 dostavila osobně na prodejnu, kde mi bylo řečeno, že SMS zpráva mi byla poslána. Následně paní prodavačka zjistila, že SMS poslala na jiné tel. c., tudíž mi dala za pravdu, že mě opravdu nikdo neinformoval. Po konzultaci s ČOI jsem se rozhodla odstoupit od smlouvy, ta ale nebyla prodávajícím převzatá. Zaslala jsem ji proto doporučené poštou na adresu prodejce. Po pár dnech jsem obdržela dopis, kde se prodejce zaštiťuje ČOI - cituji ,,Vaše odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě ze dne 22.11.2019 po konzultaci s ČOI neakceptujeme" , navíc mi prodejce vyhrožuje účtováním skladného , ode dne 4.12.2019, ve výši 50kc/ den .


Produkt

Dotykový tablet Umax VisionBook 8Q plus, bílý


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní částky 1999kc .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2019 09:54, před 10 měsíci

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu je prodejce povinen informovat spotřebitelku o vyřízení reklamace. Cit. rozsudek sp. zn. 33 Cdo 3228/2009: Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady.

Marné uplynutí lhůty se pak považuje za podstatné porušení smlouvy, které spotřebitelce umožňuje na základě § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy.

Zaslala-li spotřebitelka již odstoupení od smlouvy, platí, že při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že zásilka řádně došla (§ 570 občanského zákoníku) a odstoupení od smlouvy bude vůči prodávajícímu účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:57, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.