Společnost


Aurora Ignite Devine & Co s.r.o. - vevio.cz

Počet nahlášených stížností:490
Z toho za letošní rok:243
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37683Reklamace zboží "Dámská luxusní bunda s kožichem"

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2019, před 10 měsíci

Anna Zborníková

Znění stížnosti

Zhruba po 30 pracovních dnech jsem obdržela cosi, co bych nenabídla nikomu ani za 200,- Kč. Jsem hloupá, protože tato zkušenost mě stála 1435,- Kč bez ostatních nákladů. Celkem 1493,- Kč. Okamžitě jsem vyplnila reklamační formulář se žádostí o vrácení peněz. Odpověď jsem dosud neobdržela a jak tak vidím, asi jsem o tyto peníze přišla, protože těch nevyřízených reklamací je stále více. Zajímavé je, že jsem žádala, jak mám provést hodnocení. Žádná odezva. Na stránkách obchodu jsou samá kladná hodnocení.


Produkt

Objednávka č. 1224936


Požadované řešení

Žádám o vrácení celé částky mé transakce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2019 09:47, před 10 měsíci

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci.

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li společnost na dotazy spotřebitele, lze zaslat zboží na adresu sídla společnosti, dle obchodního rejstříku. V případě, že se zboží spotřebiteli vrátí, je třeba uchovat dokumenty, prokazující, že se spotřebitel pokoušel svou povinnost splnit.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2020 22:28, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.