Společnost


MEDIK HAUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:44
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#37686Nevrácená částka za voucher

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2019, před 10 měsíci

Jitka Kasparová

Znění stížnosti

Zasílám nový komentář ke stížnosti z 11.10.2019, kde jsem si stěžovala na nevrácení peněz za vouchry z 23.4.2019 na Matrix Lift za 19 900,- Kč a Laser Lipo Verjú za 4 900,- Kč. Po delší době vráceno jen 4 900,-.Částku 19 900,- stále urguji, ale do dnešního dne nic. Pokud bude potřeba, k hromadné žalobě se ráda přidám.


Požadované řešení

Vrátit peníze. Omluva vedení by byla jistě na místě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2019 10:48, před 10 měsíci

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

České právo nezná institut hromadné žaloby. Za stavu současného právního řádu musí každý spotřebitel podat žalobu sám. Nicméně ve věcech ochrany práv spotřebitelů platí, že výrok pravomocného rozsudku je závazný i pro další osoby oprávněné proti žalovanému, pokud se jedná o tytéž nároky z téže právní skutečnosti. Pokud by tedy soud rozhodl ve prospěch spotřebitele, mohou ostatní oprávnění očekávat stejné rozhodnutí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2020 22:26, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.