Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:59
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#37702Neuznaná reklamace pro poškození obalu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

30 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2019, před 4 měsíci

Miroslava Krausová

Znění stížnosti

Dne 17.09.2019 mi došla zásilka která jevila známky poškození byla proražená krabice a jelikož převzala zásilku moje matka nebyla poučena že zásilka která jevila známky poškození by se měla vrátit zpět na jelikož zásilka byla těžší než 30kg nevěděla jsem jak ji poslat zpět a proto jsem zakoupila olej a chtěla jsem ji vyzkoušet. Zjistila jsem že je odřený koš a při sečení trávníku začal vnitřní kryt u předního kola vypadavat. Po důkladném prozkoumání jsem došla k názoru že kolečko při přepravě zboží bylo poškozené.Již druhý den jsem psala na firmu GEIS.
Ty mě napsali že se mám obrátit na odesílatele že mají uzavřenou smlouvu o poškození obalu a reklamaci. Poté jsem se spojila s firmou HECHT a zaslala fotky poškozené krabice a poškozeného koše a vyoseného kola. Pan Semerád mi nabídl že mi pošlou jiný koš a kolečko ať si předělám sama. To jsem odmítla s tím že nevím co mohlo být při přepravě poskozeno a tak jsme se domluvili že zajistí odvoz poškozeného zboží a zašlou mi jinou sekačku HECHT.V den kdy měla firma Geis zásilku odvést nikdo nepřijel ačkoliv jsem byla doma. Po týdnu byla sekačka odvezena. Reklamovala jsem u firmy HECHT i Geis.
Pak jsem obdržela zprávu že na sekačce jsem vady a je třeba opravit madla odřeniny na rukojetích vyosená kola a ať se rozhodnu jestli zaplatím 2500 Kč. To jsem odmítla a chtěla jsem důkazy to bylo odmítnuto paní K. která nereagovala na mě dotazy ohledně fotek či jak byla vyřízena reklamace ohledně dodání zboží . Na reklamační protokol napsali, že reklamaci neuznanávaji a přitom vyměnily koš a přední kolečko. Nyní mi poslali zásilku jinou firmou PPL. Já trvala na osobním převzetí zásilky. Uplne jiné jednání.Když jsem zásilku přivezla domu po otevření balíku jsem zjistila že sekačka se nachází v jiné krabici která je menší a zboží jeví známky dalšího poškození, guma která objímá madlo je na třech místech promáčklá. Jak je možné že záruku neuznají a něco opraví?


Požadované řešení

Žádala jsem o výměnu zboží protože nejsem servisní technik a nevím tedy do jaké míry je zboží poškozeno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2019 10:36, před 4 měsíci

V popsaném případě by se mohlo jednat o nesplnění jakosti při převzetí. Konkrétně by mohlo jít o to, že věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal. Takové jednání je v rozporu s ustanovením § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit tehdy, pokud se během dvou let od převzetí zboží vyskytla na tomto zboží vada. Zde je dle popisu evidentní, že vada byla přítomna od počátku. V případě vadného plnění má spotřebitel práva z vadného plnění a je oprávněn zboží reklamovat. Zároveň jde o vadu, která se projevila na zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí a proto platí zákonná domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodejce. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Pokud kupní smlouva obsahuje i ujednaný způsob dodání, je prodejce povinen ho respektovat. Pokud by si strany kupř. ujednali pro spotřebitele levnější způsob dodání a prodejce toto ustanovení nerespektoval a zaslal zboží dražším způsobem, není spotřebitel povinen nést zvýšené náklady.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
31.12.2019 11:50, před 3 měsíci

Vážená paní Krausová,

velice nás mrzí Vaše nespokojenost. Rádi bychom ale Vaše vyjádření uvedli na pravou míru.Vámi vybraná sekačka byla zakoupena prostřednictvím e-shopu dne 16.9.2019, doručena byla již druhý den. První informace od Vás, že se strojem není něco v pořádku, přišla až po uplynutí 14 denní lhůty a na odstoupení od smlouvy při nákupu přes e-shop se již nárok nevztahoval.

Dle vyjádření našeho servisního oddělení jste uvedla, že po tuto dobu byla sekačka používána. Vámi uváděná reklamace se týkala poškozených částí při dopravě (kolečko, koš). Toto však mělo být nahlášeno již při převzetí zásilky, avšak nestalo se. I přesto bylo našim kolegou ze servisního oddělení uznáno jako záruční oprava a nabídnuto dodání nových částí výrobku. Na základě Vašeho požadavku byla sekačka stažena na centrální servis. Stav výrobku však vůbec neodpovídal stavu zánovní sekačky, ale spíše jako po celosezónním užívání (viz. fotodokumentace v příloze). Proto byly vytvořeny dvě zakázky na tento výrobek – záruční i nezáruční a obě Vám byly zaslány i s náležitým vyjádřením.
Nahlášené poškozené části (kolečko a koš) byly vyměnily na záruční zakázku, tudíž byla záruka uznána. Na ostatní poškozené části, které nebyly poškozené přepravou, ale používáním, byla vytvořena nezáruční opravenka, se kterou jste nesouhlasila. A tak Vám byl výrobek bez této dodatečné opravy vrácen zpět. Reklamace byla vyřízena řádně a včas. Zaměstnanci servisního oddělení s Vámi po celou komunikovali a reagovali na emaily.
Po konzultaci se zástupcem Dtestu jim byl postup schválen jako správný.
V případě, že se rozhodnete využít nabídku servisního oddělení, budou se Vám velice rádi a rychle věnovat, tak abyste mohla tento výrobek dále užívat ke spokojenosti.
S pozdravem, P. Chrudimský, Hecht Motors s.r.o.


Miroslava Krausová

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.12.2019 19:36, před 3 měsíci

Zasílám vam fotky v jakém stavu sekačka došla ! Sekačku jsem reklamovala u přepravní firmy již 2 den. Nejsem servisní technik abych poznala co sekačce je.
Když přepravní firma doručuje poškozenou zásilku tak ji doručuje dva dny i bez toho abych měla zvonek a proč nesepsala protokol o poškození obalu? To jsem se z vaší strany dodnes nedozvěděla! Když mi přepravní firma má zaslat opravené zboží tak to trvá jak vyzvednutí tak doručení více jak 14.dni protože nemám zvonek a neberu telefon protože jsem v práci. A zásilku jsem si vyzvedla osobně na depu po otevření balíku jsem zjistila že je sekačka poškozená otlačeniny na madle řídítkach sekačky reklamovala jsem již druhý den. Odpověděli jste mi že sekačku HECHT světě na sklad a opět do dnešního dne nic. Sekačku jsem použila od 17.9.2019 pouze jednou to jsem uvedla a ne že jsem ji použila několikrát!
Když se s vaším zaměstnancem dohodnu mělo by to platit! Ať si sluší váš servisní technik sekat s porouchaným vyosená kolečkem!

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2020 16:07, před 3 měsíci

Pokud společnost postupovala tak, jak uvádí, tj. jako bezplatnou reklamaci vyřídila závady těch součástí, které uváděla jako vadné spotřebitelka, a u dalších poškození, která nebyla způsobena výrobní vadou či přepravou, navrhla placenou opravu, potom je postup teoreticky správný (pochopitelně nedokážeme na dálku na základě dostupných informací vše zcela přesně zhodnotit). Pokud došlo k dalšímu poškození při přepravě opravené sekačky, potom je adekvátní řešit vzniklou situaci jako další reklamaci.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
3.1.2020 17:02, před 3 měsíci

Společnost Hecht Motors s.r.o. trvá na předešlém vyjádření a správnosti postupu při řešení reklamace. V příloze přikládá fotografie stavu daného výrobku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2020 12:06, před 3 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme, jelikož případnou další komunikaci neshledáváme jako účelnou.