Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:28
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37736Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2019, před 8 měsíci

Daniel Martinek

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 13.11.2019 jsem si objednal pánské hnědé polobotky, které jsem uhradil při nákupu platební kartou. Obdržení platby bylo potvrzeno. Následně jsem v aplikaci Lightin the box mohl sledovat průběh doručování.
Poslední záznam o spedici zásilky je ze 16.11.2019, kdy zásilka dorazila do distribučního centra Dongguan někde v Číně.. Od té doby nemám žádné zprávy a zásilku jsem doposud neobdržel.
Prosím o prověření, kde zásilka skončila a její pokud možno rychlé doručení na moji adresu. V opačném případě očekávám navrácení částky.
Děkuji předem za Vaši reakci na můj mail :


s pozdravem
Daniel Martínek


Produkt

Men´s Formal Shoes Leasther, size EU44, price 28,20 USD


Požadované řešení

zaslání objednaných bot bez dalších prodlev nebo navrácení částky zpět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2019 08:59, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Pro spotřebitele je velmi cenná informace, odkud je e-shop provozován. Pokud se jedná o zemi mimo EU, neplatí zde evropským právem upravená ochrana spotřebitele a naše dozorové orgány nemají vůči takovému prodejci žádné pravomoci. Vzhledem k faktu, že se jedná zřejmě o subjekt ze státu, který není členským státem EU, neúčastní se vytváření evropského justičního prostoru a nebude úplně jednoduché se svého nároku domoci.

Pokud by se jednalo o provozovatele e-shopu z EU, Norska či Islandu, doporučujeme spotřebiteli obrátit se Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům poměrně rychle a efektivně řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu. ESC působí při České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2020 05:29, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.