Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37736Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2019, před rokem

Daniel Martinek

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 13.11.2019 jsem si objednal pánské hnědé polobotky, které jsem uhradil při nákupu platební kartou. Obdržení platby bylo potvrzeno. Následně jsem v aplikaci Lightin the box mohl sledovat průběh doručování.
Poslední záznam o spedici zásilky je ze 16.11.2019, kdy zásilka dorazila do distribučního centra Dongguan někde v Číně.. Od té doby nemám žádné zprávy a zásilku jsem doposud neobdržel.
Prosím o prověření, kde zásilka skončila a její pokud možno rychlé doručení na moji adresu. V opačném případě očekávám navrácení částky.
Děkuji předem za Vaši reakci na můj mail :


s pozdravem
Daniel Martínek


Produkt

Men´s Formal Shoes Leasther, size EU44, price 28,20 USD


Požadované řešení

zaslání objednaných bot bez dalších prodlev nebo navrácení částky zpět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2019 08:59, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Pro spotřebitele je velmi cenná informace, odkud je e-shop provozován. Pokud se jedná o zemi mimo EU, neplatí zde evropským právem upravená ochrana spotřebitele a naše dozorové orgány nemají vůči takovému prodejci žádné pravomoci. Vzhledem k faktu, že se jedná zřejmě o subjekt ze státu, který není členským státem EU, neúčastní se vytváření evropského justičního prostoru a nebude úplně jednoduché se svého nároku domoci.

Pokud by se jednalo o provozovatele e-shopu z EU, Norska či Islandu, doporučujeme spotřebiteli obrátit se Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům poměrně rychle a efektivně řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu. ESC působí při České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2020 05:29, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.