Společnost


vzdylevne.cz

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37737Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
09.12.2019, před 10 měsíci

Jana Jelínková

Znění stížnosti

10.07.2019 objednáno a zaplaceno zboží " chladící ručník" ,3kusy v hodnotě 232,-kč ,mělo být dodáno do 31.7. Do dnes nic.nelze ani najít web.stránky obchodu "vzdylevne.cz"


Produkt

chladící ručník - název výrobku


Požadované řešení

vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2019 08:39, před 10 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Před nákupem prostřednictvím neznámého e-shopu doporučujeme daný obchod prověřit přes webovou adresu www.dtest.cz/eshopy. Na tomto webovém odkazu je možné mimo jiné zjistit, kdo je provozovatelem webových stránek, na kterých funguje e-shop a další informace, jež mohou pomoci při rozhodování, zda u prodávajícího nakoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2020 05:57, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.