Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:481
Z toho za letošní rok:169
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 103 stížnostech.

#37755Panska lezerna ciaka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.12.2019, před 10 měsíci

Ladislav Dobos

Znění stížnosti

zaplati som za ciapku a ste mi ho este nedodali ak ho nemate na sklade prosim o vratenie penazi inak to nahlasim na policiu.


Produkt

Panska lezerna ciapka


Požadované řešení

Bola zaplatena ciapka a nedostal som tovar ak ho nemate na sklade prosim o vratenie penazi.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2019 13:15, před 10 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
10.12.2019 08:28, před 10 měsíci

Dobrý den,

napište mi prosím číslo objednávky. Situaci poté ráda prověřím.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina K..
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.1.2020 05:52, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2020 12:43, před 8 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.