Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#37886Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
12.12.2019, před 8 měsíci

Helena Fymanová

Znění stížnosti

Zakoupila jsem mobilní klimatizaci. Po jejím uvedení do provozu jsem zjistila, že nefunguje tichý chod (klidový režim) tak, jak je deklarováno v návodu. Hlučnost byla stále stejná. Reklamovala jsem ji, ale technik mi při vyřízení reklamace předvedl, že po uvedení do tichého chodu se trochu sníží otáčky. Hlučnost byla stejná. Tvrdil, že je to tak dáno, že to není žádná vada. Nesouhlasila jsem a obrátila jsem se na klientské centrum. V podstatě to dopadlo stejně, neuznání reklamace. Výrobek mi nechtěli ani vyměnit, prý je to dáno povahou výrobku. Po několika mailech mi oznámili, že když si výrobek nevyzvednu co nejdříve, naúčtují mi poplatek.


Produkt

Levita AC 9000 - mobilní klimatizace


Požadované řešení

Výměna za jiné zboží, v nejlepším případě vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2019 10:28, před 8 měsíci

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2019 12:15, před 8 měsíci

Případem reklamace klimatizace zakoupené pí. Fymanovou se naše společnost opakovaně zabývala. Výrobek nevykazuje žádnou anomálii, ani v podobě vytýkaného problému údajné vysoké provozní hlučnosti. Zákaznice celou letní sezonu klimatizaci využívala a nyní, po jejím skončení, ji teprve reklamuje. Bohužel jsme nuceni s ohledem na zjištěná fakta takový postup vyhodnotit pouze jako účelový se snahou se sezonního výrobku nyní zbavit.
Stanovisko k reklamaci se z naší strany nemění a požadavku zákaznice nebude vyhověno. Celou záležitost tímto považujeme s ohledem na rozsáhlou komunikaci, která mezi paní Fymanovou a námi v minulosti proběhla, za definitivně uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2019 14:10, před 8 měsíci

Vzhledem k tomu, že společnost se vyjádřila v tom smyslu, že záležitost již dále řešit nebude, přeřazujeme stížnost na spotřebitelku a žádáme ji o uzavření stížnosti, jelikož služba VašeStížnosti.cz je založena na principu dobrovolnosti. Spotřebitelka se však dále může obrátit právě na soudního znalce, který může posoudit, zda je klimatizace technicky v pořádku a zda její vlastnosti odpovídají informacím v návodu.


Helena Fymanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.12.2019 10:25, před 8 měsíci

Dobrý den,
po vyjádření společnosti Mountfield, kde se zmiňují o účelovosti se výrobku zbavit, jsem se rozhodla obrátit se na soudního znalce. Výrobek totiž nesplňuje deklarovanou vlastnost a tou je tichý chod. Nedá se proto používat v místnosti, pokud chcete třeba koukat na televizi, bavit se či spát.
Pro klimatizaci si zajedu do 20. 12., protože mi společnost jinak naúčtuje úschovné. Jen bych chtěla poradit, na jakého soudního znalce se mám obrátit.

Děkuji Fymanová

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2019 11:51, před 8 měsíci

Buď je možné znalce vyhledat na webové adrese uvedené v našem úvodním vyjádření, nebo pomocí oficiální evidence znalců a tlumočníků vedené Ministerstvem spravedlnosti, která je dostupná zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm. Jako specializaci lze zadat "klimatizace".

Stížnost vzhledem k výše uvedenému uzavíráme. V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na tel. čísle 299 149 009.