Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#37913Nesprávná faktura

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.12.2019, před 2 měsíci

Mašek Jaroslav

Znění stížnosti

Koupil jsem rodinný dům a zcela přestavěl. Protože je mi už 92 let, daroval jsem dům vnukovi. Ten dostal od Vodárny Plzeň vyrozumění, že odběratelem je nyní on a já jsem pouze nájemníkiem. Nevím, kdo určil, že dodavatelem vody bude Bohemia energy.cz. Nevím o tom, ženm bych s touto společností uzaqvřel smlouvu a ani nemám o smluvním vztahu doklad. Vedu korespondenci s Vodárnou, ale bez jakéhokli výsledku. Nemám jediný doklad o uzavření smlouvy a o dodání vody. Nicméně jsem dostal fakturu za vodu odebraou v měsíci říjnu ve výši 11.503 Kč, Spořitelnaq odmítla tuto fakturu zaplatit, a tento stav trvá až do dnešního dne. Od firmy Bohemia energy nemám žádný doklad, že jsem jejím členem. Přesto je dlužná částka, která představuje cca 10 let normálního odběru, vymáhána. Z mého důchodu je měsíčně strhávána částka, která je na konci roku vyúčtována a přebytek je mi vrácen. Firma Bohemia Energy další fakturu neposlala, takže se domnívám, že faktura byla na mou adresu poslána omylem, Nicméně starosti s její úhradou se vlečou již celou dobu. Vodárna trvá na uhrazení faktury za měsíc říjen (faktura 29.10.2019)´. Jsem důchodcem již třicet let, minimálně pohyblivý a nemohu tuto věc vřizovat přímo u dotčených složek.
Věřím, že přednětnou stížnost vyřídíte v čase co nejkratším.


Produkt

popsáno v textu. V měsíci října uhrazen odběr vody 2x.


Požadované řešení

Kontrola, zda dodaná faktura je adresována správně, v případě že ano, pak dodání dokladů - smlouvy o dodávce elektřiny, dokladů o stavu plynoměru v den přepsání odběru na mou osobu, včetně mých podpisů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.1.2020 14:56, před měsícem

Ať už jde o jakéhokoliv dodavatele, spotřebiteli mají být za všech okolností poskytnuty podklady prokazující vznik smluvního vztahu a podmínky dodávek vč. výše plateb.

Bylo-li naúčtováno více plateb, než mělo být, je namístě chybné vyúčtování reklamovat. Nejlépe se obrátit na dodavatele doporučeným dopisem i s dodejkou. Platba navíc, která byla provedena bez právního důvodu, je na straně společnosti navíc tzv. bezdůvodným obohacením. To je společnost povinna vydat podle § 2991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nečiní tak, je k tomu vhodné společnost vyzvat - opět nejlépe písemně doporučeně s dodejkou.

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2020 13:55, před 27 dny

Dobrý den,

společnost BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. je dodavatelem pouze elektřiny anebo zemního plynu, dodávky vody dodavatel nerealizuje. Pravděpodobně se jedná o nedorozumění a je zapotřebí řádně ověřit údaje na vystaveném vyúčtování spotřeby.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Monika Šteinerová
Ombudsman

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.