Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#37996Neoprávněně naúčtovaný poplatek za vrácení neopraveného zboží zpět

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2019, před rokem

Petra Hošková

Znění stížnosti

JIŽ NIKDY VÍCE!!!!!!!
Naprosto neprofesionální přístup - zaslala jsem si k těmto rádoby opravářům tiskárnu. Na svých stránkách se prezentují jako pružně vypadající společnost, která chce svým klientům vyjít vstříc a nabízí standardní dobu opravy většinou do 2 dnů. To mě zaujalo, jelikož tiskárnu využívám ke své práci každodenně. Na cenu za opravu jsem se informovala předem, kdy jsem jim závadu detailně popsala ( nic hrozného, uvolnilo se uvnitř pérko velikosti pérka ve verzatilce které drží toner na svém místě). Obratem mi přišla informace o předběžné ceně a na základě toho jsem jim v dobré víře tiskárnu zaslala. Přišla zpráva s informací, že tiskárnu převzali. Dál už nic. Po uplynutí 14 ti dnů, kdy se mi nikdo neozval jsem se na můj dotaz dozvěděla, že se čekají na náhradní díl, který rozhodně není standardně k dispozici (rozuměj ta pružinka k toneru na kterou sem se předtím informovala) a že se oprava z tohoto důvodu protáhne. Po dalších 40 ti dnech, během kterých mě opět nikdo samozřejmě nekontaktoval mi bylo sděleno, že díl stále není!!!!! Na moji otázku co s tím hodlají dělat, mi po dvou dalších dech odpověděli, že se na díl bude čekat dalčích minimálně 15-20 dnů a že pokud chci, pošlou tiskárnu zpět. Žádná omluva, žádný návrh kompenzace, nic. A teď pozor, přijde to nejlepší - dopravu tiskárny , kterou nebyly schopni opravit ani po 64 dnech zpět nechali zaplatit mě !!!!!!!

Nechápu, jak taková firma ještě může fungovat!!!


Produkt

Cena za dopravu neopravené tiskárny zpět, kterou jsem musela na své náklady uhradit 278Kč


Požadované řešení

Částku za mnou uhrazené poštovné ve výši 278,-Kč zaslat na můj účet zpět
43-763680227/0100


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2020 18:03, před rokem

Smlouvu o opravě věci je nutné dle § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, klasifikovat jako smlouvu o díle.

Zhotovitel díla/opravy je povinný opravit danou věc ve sjednané lhůtě. Není-li doba plnění ujednána, opraví zhotovitel věc dle § 2590 občanského zákoníku v době přiměřené jeho povaze. Není-li věc opravena v přiměřené době, ocitá se zhotovitel v prodlení. Objednatel opravy pak může poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, po jejímž uplynutí objednateli vznikne dle § 1978 občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy. Dodatečná přiměřená lhůta může být poskytnuta i mlčky. Při odstoupení od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany jsou povinny vrátit si to, co jedna druhé v souvislosti s plněním smluvních povinností poskytly. Zhotovitel provádí opravu na své nebezpečí, což se vykládá tak, že zhotovitel je odpovědný i za případnou zvýšenou dobu nutnou pro opravu věci, než jaká byla ujednána při sjednání smlouvy o opravě věci.

Odstoupil-li objednatel od smlouvy o opravě věci pro prodlení zhotovitele, má objednatel povinnost nést i náklady spojené s navrácením opravované věci zpět objednateli. Zanikne-li však závazek dohodou stran, nese tento náklad ten, kdo byl v dohodě ke splnění této povinnosti označen.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2020 21:12, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.