Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#37997Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2019, před rokem

Jiří Siegelstein

Znění stížnosti

Po zvolení příslušného pořadu v režimu HbbTV nebo při sledování v domácí síti se pořad začne přehrávat a pokud do přehrávání nezasáhnu, přehraje se zcela bez závad.
Pokud chci posunout pořad dopředu posunu kurzor a pořad přeskočí na zvolené místo, avšak kurzor již přestane odpočítávat čas a po cca 15 minutách přehrávání se obraz začne „sekat“.
Pokud chci pořad posunout ještě jednou dopředu, kurzor se posune, ale pořad nikoli.
Stejná situace je, pokud si chci pořad vrátit zpět – kurzor se posune, ale pořad nereaguje. Jediná možnost je zahájit celou akci od počátku, tj. stisknout červené tlačítko pro zapnutí režimu HbbTV, zvolit příslušný program a posunout pořad na požadované místo, tj. směrem dopředu. Pořad se potom přehraje, nicméně v tomto případě se sice přehraje pořad, ale kurzor zůstane na původním místě, tj. neukazuje jaký časový úsek zbývá do konce programu a jaký časový úsek již byl odvysílán. Ani v tomto případě nejde program posunout ani dopředu ani dozadu.

Vadu jsem již dvakrát reklamoval - po druhé reklamaci autorizovaný servis sdělil, že "se nejedná o vadu, ale o vlastnost výrobku" s tím, že ostatní modely se chovají stejně!
Kromě prodejce jsem se obrátil s dotazem i na zákaznickou podporu společnosti TOSHIBA, ale reakce jsem se nedočkal.


Produkt

TV Toshiba 28W2863DG SMART TV T2/C/S2, v.č. 8153093800064


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že výměna zboží za nové, bezvadné zřejmě nepřichází v úvahu, požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.12.2019 19:55, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které prodávající inzeroval v reklamě, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat opravou věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2020 15:14, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.