Společnost


YOU.CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:30
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38098Nedodání zboží a nemožnost komunikace-objednávka 41824480

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.12.2019, před 8 měsíci

Anna Hladíková

Znění stížnosti

Dobrý den,
objednala jsem si boty pro dceru na Vánoce 30.11.2019. Když chtěli okamžitě platbu , tak mne urgovali přes mobil, internet apd. Když jim napíši , tak pouze odpoví stupidní automat.

společnost https://www.fashionfashion.cz/obchodni-podminky/ You.cz
se sídlem Slovanská Alej 30 Plzeň 326 00
identifikační číslo: 05411181

Našla jsem si na Vaší
recenze a zhrozila se. To je důvod proč píši. Prosím dodat zboží , komunikovat nebo vrátit peníze. objednávka 41824480....prosím o info...............

Pěkný den A.H.

se sídlem Slovanská Alej 30 Plzeň 326 00
identifikační číslo: 05411181


Produkt

objednávka 41824480


Požadované řešení

Prosím dodat zboží nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2019 10:07, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2020 21:50, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.