Společnost


Office-AZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#38114Poškození telefonu při výměně displaye

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.12.2019, před 8 měsíci

Lucie Sýkorová

Znění stížnosti

Dne 15.12.2019 jsem byla na prodejně v Letňanech na výměnu displaye u iPhonu 7. Telefon mi spadl a poškodil se display před více než rokem. Po výměně měl Display ttrochu jiné barvy než před tím, ale to by mi nepřekáželo. Pak ale display přestával reagovat. Šla jsem tedy na výměnu displaye znovu na pobočku na Andělu. Tam mi display vyměnili znovu s tím, že neshledali příčinu. Telefon jsem vyzkoušela a všechno bylo v pořádku, dokud jsem nesedla do metra. Najednou nastal stejný problém a dokonce se to zhoršuje. Podotýkám, že telefon fungoval bezchybně před výměnou displaye. Přes infolinku mi pán (ke konci dost arogantně) psal, že problém bude v poškození základní desky, jehož opravu musím opět zaplatit! Když jsem telefon odevzdávala k opravě, byl funkční a byl mi navrácen s poškozeným čipem na základní desce. Nepokouší se tento problém vyřešit ani trochu, naopak jsou arogantní a neochotní cokoliv řešit. Jsem teď v situaci, kdy si musím vzít jiný telefon na splátky a proto žádám vrácení peněz.
Sýkorová Lucie


Produkt

Poškození dotykového čipu na základní desce při výměně displaye iPhonu 7


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.1.2020 13:51, před 7 měsíci

Ze zákona odpovídá v souladu s ustanovením § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.
Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 06:14, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.