Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#38198Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2019, před 2 lety

Tomáš Gajdzica

Znění stížnosti

Po cca. 3 měsících používání ocelového náramku pro Xiaomi Mi Band 3 / 4 (černý) se ulomil kolíček zapínacího mechanismu.
Tím se stal náramek nepoužitelným, protože jej nelze zapnout.
Náramek i s kolíčkem jsem zaslal na adresu Lion Mobile k reklamaci, která byla odmítnuta montážním listem č. SL-3527/2019-1, kde je uvedeno - cituji:
- zařízení prošlo diagnostikou
- diagnostikou jsme zjistili, že zařízení vykazuje poškození neslučitelné se záručními podmínkami
- zjištěno mechanické poškození, v jehož důsledku se projevuje reklamovaná vada
- záruční reklamace byla odmítnuta z důvodu mechanického poškození
- přístroj nese známky mechanického poškození, které bylo způsobeno pádem přístroje nebo nadměrným tlakem na přístroj
- reklamovaná vada má přímou souvislost s mechanickým poškozením
- na základě výše zmíněných zjištění se reklamace zamítá

Kolíček se ulomil při zapínání. A jedná se pouze o kovový tak k hodinkám.


Produkt

ocelový náramek pro Xiaomi Mi Band 3 a 4


Požadované řešení

Původně jsem chtěl jiný náramek, ale již mám nový.
Nyní tedy řešením je toliko vracení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2019 09:40, před 2 lety

Pokud bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2020 07:26, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.