Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:373
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

51%
49%
Toto skore je založeno na 101 stížnostech.

#38201Nevrácení peněz za zboží při odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

30 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2019, před 9 měsíci

Hana Šarmová

Znění stížnosti

Přes internet jsem objednala zboží. Zaplaceno v hotovosti při převzetí, cena včetně dopravy, výnosu a pojištění 5596,- Kč. Při zapojení zjištěno poškození, řešeno reklamací.
Druhá pračka doručena. Po jejím rozbalení jsem zjistila, že již byla použitá a po zapojení nefungovala správně.
Následně jsem odstoupila od smlouvy přes mail a zaslala dle pokynů všechny požadované kopie dokladů. Stejné doklady jsem předložila při fyzickém vrácení zboží na prodejně v Pardubicích. Tam mi tvrdili, že žádnou pračku dle PC nemám, že jsem prý odmítla zboží při převzetí (nevím, kde na to přišli, chybné zapsání nebo úmysl?). Přesto pračku převzali a Odstoupení potvrdili.
Již měsíc požaduji vrácení peněz, ale na maily neragují.
Nemám šanci zjistit, kde, kdo a co udělal špatně. Jsem prostě bez pračky i bez peněz. KRÁSNÉ VÁNOCE!!!


Produkt

pračka Indesit IWUC 41051 C ECO EU


Požadované řešení

Okamžité vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2019 10:43, před 9 měsíci

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelovi peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2020 21:44, před 8 měsíci

Spotřebitelka nás formou samostatného sdělení (stížnost č. 38683) informovala o smírném vyřešení problému. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.