Společnost


INTELEK spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38262Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.12.2019, před 2 lety

Jarek Žák

Znění stížnosti

Telefon po 4měsících přestal nabíjet. Požadoval jsem opravu, bohužel mi byla reklamace zamítnuta bez vyjádření, proč. Ručně je na reklamačním protokolu z Planea, kde jsem jej kupoval doplněno, "mech.poškození". Když jsem požadoval nějaké vysvětlení nebo znovu zaslání k reklamaci, bylo mi velmi nevhodným chováním řečeno, že si jej tam mám zaslat sám na své náklady a můžu si jít stěžovat, kde chci.


Produkt

Ekinox E6 5, 85IPS 2GB 16GB Blue


Požadované řešení

oprava


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2020 08:11, před 2 lety

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Rozporovat reklamaci je však nutné u prodejce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.1.2020 13:44, před 2 lety

Dobrý den pane Žák,
mrzí nás nevhodné chování ze strany prodejce nicméně bez řádné identifikace (SN číslo/IMEI telefonu/Čísla reklamace) nejsme schopni identifikovat Vaši reklamaci a navrhnout řešení. Prodejce vždy ze servisního centra obdrží servisní protokol se zdůvoděním a případným odkazy na nafocené obrázky zařízení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2020 09:56, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2020 11:14, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.