Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2660
Z toho za letošní rok:347
Stále v řešení:134
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 497 stížnostech.

#38292Odstoupení od smlouvy - výpověď

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.12.2019, před 7 měsíci

Veronika Fořtová

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 19.6.2019 jsem si založila účet na seznamce be2.cz, vzhledem k tomu, že jsem jsem si nepřečeta všechny obchodní podmínky (má hloupost) zaplatila jsem si i Premium účet na 1 měsíc 156 Kč. Služby společnosti jsem dále nepoužívala a dnes při kontrole mého bankovního účtu zjistila, že mi bylo od 19.6.2019 strženo 2x 2.247,- Kč. Dnes 27.12.2019 jsem poslala výpověď e-mailem a bylo mi odepsáno že se ozvou. Kartu si hned ráno zablokuji. Pročítala jsem diskuze, že je uživatelům vyhrožováno písemně. Dnes se chystám poslat dopis s výpovědí doporučeně na dodejku. Nevím, jaké kroky mám dál učinit, aby mi zrušili smlouvu. Prosím Vás o radu jak dál postupovat. Předem děkuji, VF.


Produkt

Odstoupení od smlouvy


Požadované řešení

Tímto pozaduji o okamžité ukončení smluvního vztahu se be2.cz, zrušení automatického prodlužování premioveho členství a vymáhání jakýchkoliv dalších poplatků.
Zároveň pozaduji vyřazení mých osobních údajů z databáze společnosti be2.cz a vymazání mého profilu na jejich stránkách.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2019 10:54, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat.

Vymáhá-li společnost tento údajný dluh prostřednictvím inkasních agentur, nemají tyto inkasní agentury žádná speciální oprávnění oproti běžnému věřiteli (například nemohou nařídit exekuci).

Dodáváme, že jsme se ještě u žádného případu nesetkali s tím, že by společnost přistoupila k vymáhání čehokoliv soudní cestou, na základě čehož by až mohlo být přistoupeno k exekuci.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebiteli přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Reakce společnosti

Publikováno
29.12.2019 19:25, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Veronika Fořtová

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.12.2019 23:21, před 7 měsíci

Dobrý den,

děkuji Vám za rychlou reakci. Po mých e-mailech společnost ihned reagovala, účet jsem ihned smazala. Očividně nemají ani pořádek v tom, kterým ze svých "klientům" již odpověděli.

Pro upřesnění přikládám níže co mi bylo zasláno. Předpokládám, že tím byla "nevyžádaná služba" oboustranně ukončena.
Prosím jak postupovat v případě, kdy by i přes ukončení smluvního vztahu bylo vyžadováno uhrazení jejich "služeb"?

Předem Vám děkuji.
VF
---

"Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 19.01.2020.

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Upozorňujeme, že platnost Vašeho Prémiového členství vyprší dne 19.01.2020 a že smazání Vašeho profilu před tímto datem nebude mít za následek refundaci nevyužitého Prémiového členství.

Až se rozhodnete svůj profil smazat, pošlete svůj požadavek na e-mailovou adresu ochrana@academic-singles.cz. Požadavek můžete poslat kdykoliv – než Vaše Prémiové členství vyprší nebo můžete počkat do okamžiku vypršení platnosti.


S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
http://www.academic-singles.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau"

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2019 07:31, před 7 měsíci

Jestliže společnost sdělila spotřebitelce uvedené informace, je to pro ni závazné. V případě jakýchkoliv dalších pokusů o stažení peněz z karty, může spotřebitelka podat u banky reklamaci (chargeback) a vůči společnosti se odkázat na sdělení společnosti, že již další platby neproběhnou.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.


Veronika Fořtová

Uzavření stížnosti

Publikováno
30.12.2019 16:44, před 7 měsíci

Hodnocení: