Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2761
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 505 stížnostech.

#38400Poplatky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2020, před rokem

Alena Hanusová, Mgr.

Znění stížnosti

Neoprávněně si stáhli z účtu 2247 kč, v podmienkach to napísané nie je !!!!!
Žiadam peniaze naspať, inak budeme pokračovať súdnou cestou ! A.
Neoprávnene naúčtovaný poplatok !!!!!!!!!!!!
Nič som na těchto stránkach nenakupovala !!!!!!!!!!!!! Nemáte právo si sťahovať tieto platby !!!!!!!!!!!!!


Požadované řešení

Prosím o vrátenie peňazí.!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.1.2020 17:48, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat. Mimo jiné to znamená, že závazek zanikl uplynutím doby, která byla původně sjednána - tedy jednoho měsíce. Pokud společnost obdrží plnění na základě neúčinných obchodních podmínek, jedná se o bezdůvodné obohacení, na jehož vydání má spotřebitel nárok dle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2020 08:58, před rokem

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2020 19:03, před rokem

Společnost nevyužila možnosti na případ reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka se také může přidat k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webových stránkách www.neferoveseznamky.cz.