Společnost


BONTONland, a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#3841Zrušená objednávka prodávajícím

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 měsíců 1 den 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.07.2014, před 6 lety

Jan Pírek

Znění stížnosti

Vážená redakce Dtestu,obracím se na Vás jako dlouholetý předplatitel se žádostí o pomoc na neplnění kupní smlouvy, jež jsem řádně uzavřel se společností "BONTONland, a.s."

- Dne 5.7.2014 jsem prostřednictvím internetoveho obchodu na webových stránkách společnosti "http://www.bontonland.cz/", řádně uzavřel kupní smlouvu (viz příloha 1) v souladu s jejich aktuálně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami (viz příloha 2), s termínem dodání 14 dnů (viz. příloha 3)
- Dne 7.7.2014 mi bylo e-mailem sděleno společností "BONTONland, a.s." , že mi ruší objednávku, protože došlo k chybě jejich zaměstnance. S tímto postupem jsem nesouhlasil a nadále trval na plnění uzavřené kupní smlouvy, protože se domnívám, že za případnou chybu zaměstance by neměl být poškozen koncový zákazník (více v příloze 4- emailová komunikace).
- Společnost mi nabídla 16.7.2014 náhradní plnění v ceně 8.585Kč, které jsem neopodstatněné odmítl (více v příloze č.4)
- Společnosti "BONTONland, a.s." jsem dne 17.7.2014 nabídl vstřícná řešení a to (podrobněji v příloze č.4):
1. Dodání originální konzole Killzone (údajně není skladem, byť hru mohli objednat samostatně a
dodat mi ji ke konzoli)
2. Posun termínu z důvodně deklarovaného 19.7.2014 na nový 22.7.2014

- Společnost na můj návrh již nereagovala, ani na mé další urgence.
Domnívám se, že pokud došlo ze strany společnosti "BONTONland, a.s." skutečně k chybě (tuto skutečnost nelze ověřit) nemá tato skutečnost žádný vliv na mnou uzavřenou kupní smlouvu. V platných obchodních podmínkách rovněž nebyla nikde uvedena možnost odstoupení obchodu
od kupní smlouvy.


Závěřem bych Vás tímto chtěl požádat o pomoc při jednání se společností "BONTONland, a.s.", neboť se domnívám, že mám stále uzavřenu platnou kupní smlouvu, a není žádný zákonný důvod 
k tomu, aby společnost svůj závazek neplnila.
Zároveň uvítám, pokud využijete všech prostředků k mé obraně coby koncového zákazníkaS pozdravem a přáním pěkného dne


J.Pírek


Produkt

Sony Playstation 4 Killzone Shadow Fall (500 GB) (PS4) - katalogové číslo "67858"


Požadované řešení

Dodání zboží za cenu 5.999,- v souladu s uzavřenou objednávkou


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2014 20:10, před 6 lety

Dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se má za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Tato skutečnost odpovídá i obchodním podmínkám společnosti, dle kterých spotřebitel návrh přijímá odesláním přijetí nabídky prodávajícímu. Poté prodávající zasílá kupujícímu infomační mail, který je pouhým potvrzením již uzavřené smlouvy.
V tomto případě došlo k uzavření smlouvy a smluvní strany jsou závázany si plnit. Dále dle § 2006 odst. 1 občanského zákoníku platí, že plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
Argumentuje-li společnost chybou svého pracovníka, považujeme za důležité zdůraznit, že pracovník v rámci výkonu práce jedná za společnost a jeho jednání ji zavazuje. Jednal-li pracovník v rozporu s pokyny zaměstnavatele, společnost by měla vymáhat náhradu škody dle pracovněprávních předpisů.
Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen. V této souvislosti je vhodné uvést, že nový občanský zákoník klade velký důraz na princip ochrany dobré víry.

Reakce společnosti

Publikováno
13.8.2014 10:44, před 6 lety

Vyjádření k situaci

Uvedení ceny 5 999,- Kč u předmětné konzole Sony Playstation 4 včetně hry Killzone, ke kterému došlo nedopatřením, které jsme Vám v předchozí komunikaci vysvětlili, nelze považovat za projev vážné vůle společnosti BONTONland, a.s. Tato cena je výrazně pod cenou nákladovou a ještě výrazněji pod obvyklou cenou, za kterou je toto zboží nabízeno na českém trhu. Tato skutečnost je natolik zjevná, že Vám byla jistě od počátku známa.

Tento produkt nebyl nikde propagován, ani na něj nebyla spuštěna žádná akce.

Kromě toho platí, že zásoba předmětného produktu byla vyčerpána.

BONTONland, a.s. si velmi zakládá na vstřícném přístupu k zákazníkům a z tohoto důvodu byla učiněna nabídku na obstarání a dodání zboží za nákladovou cenu v náhradní lhůtě.

Ačkoli BONTONland, a.s. je přesvědčena, že právo i zdravý rozum jsou na její straně, plně respektuje přání zákazníka a jeho oprávnění obrátit se s domnělým nárokem na soud, či podávat jiná různá "oznámení". V takovém případě se BONTONland, a.s. bude plně brát za svá práva a ochranu dobrého jména za použití externích právních poradců a požadovat po Vás náhradu nákladů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2014 13:12, před 6 lety

Zda skutečnost byla spotřebiteli známa by společnost musela prokázat, protože jak bylo uvedeno výše společnost prezentuje na svých webových stránkách nabídky na uzavření smlouvy. Přijetím takové nabídky se smlouva stává uzavřenou.

Dle ustanovení § 7 občanského zákoníku se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobé víře. Jedná se o právní vyvratitelnou domněnku, která připouští důkaz opaku, který musí být proveden subjektem, který tvrdí opak. Spotřebitel nemusí znát, jaká je nákladová cena výrobku pro prodávajícího. Naopak se jedná o informaci, kterou se podnikatelé snaží před spotřebiteli skrýt.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2015 16:35, před 5 lety

Jelikož se v tomto případě nepodařilo dosáhnout mezi stranami smírného řešení, stížnost uzavíráme. Spotřebitel může nadále uplatnit svůj nárok v soudním řízení.