Společnost


1. HP SERVIS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#3848Problém s reklamací opravy pračky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.07.2014, před 8 lety

Ivo Žák

Znění stížnosti

Dobrý den,

v Olomoucké pobočce společnosti 1HP servis s.r.o. jsem si objednal pozáruční opravu pračky Samsung. Pračka byla hlučná, pravděpodobně bylo špatné ložisko.
Následně hned po prvním praní pračka "skákala" a byla stále hlučná (jiný zvuk). Po reklamaci přijel technik, po rozebrání pračky zjistil, že je "něco" špatně uchycené a pračku (rozebranou) odvezl na firmu. Po dvou týdnech, když se nám nikdo neozval jsem volal na pobočku a cca po 3 týdnech nám technik pračku opět dovezl jako opravenou. Pračka opět nebyla v pořádku, byl zatuhlý buben, pračka neustále hlásila přetížený buben (i když prádla bylo minimum), navíc se objevila další chyba a sice, že pračka se zhruba při 20min. zbývajících do konce zacyklí a neustále si přidává minuty do konce a prakticky nikdy neukončí praní (nutno vypnout ručně). Po opětovné reklamaci jsem pračku přivezl na pobočku... po cca dvou týdnech, kdy se opět nikdo neozval jsem začal pračku urgovat a opět cca po 3 týdnech nám technik pračku přivezl jako opravenou. Bohužel pračka je stále nefunkční, buben již není přidřený, ale problém s zacyklením přetrvává, navíc se přidal další problém, kdy po vyprání zůstává v šuplíku celá dávka aviváže.
Po oznámení tohoto problému a žádosti o vrácení peněz zaplacených za opravu mi bylo sděleno, že se závada netýká původně reklamovaného problému. Další argument je, že musím čekat na technika, až se vrátí z dovolené.
Celková komunikace společnosti je velice špatná, vždy slíbíli, že mi někdo zavolá, ale vždy jsem se musel ozvat sám.
Navíc i cena opravy, která byla původně stanovena na 2000,- kč se při přivezení opravené pračky vyšplhala na více než 3000,- kč (správně by mělo být takovéto navýšení dopředu skonzultováno).
Obávám se, že peníze za takovouto "opravu" již neuvidím. Existuje nějaké řešení tohoto problému?
Děkuji
I. Žák


Produkt

Pozáruční servis pračky SAMSUNG


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2014 13:04, před 8 lety

Opravou je činnost, kterou se odstraňují vady věci. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava v době převzetí, byť se projeví až později. Bylo-li součástí opravy dodání nějaké součástky, ohledně této součátsky má zhotovitel postavení prodávajícího.
Vycházíme z předpokladu, že smlouva byla uzavřena v tomto kalendářním roce. Práva objednatele se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy zhotovitel věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Při podstatném porušení má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo dodáním chybějící věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z ceny opravy či úpravy nebo od smlouvy odstoupit. Objednatel musí zvolené právo sdělit zhotoviteli při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě se zhotovitelem. Jestliže objednatel nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, a to právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
Pokud zhotovitel zamítá reklamaci s odůvodněním, že se jedná o jinou vadu, než která byla předmětem opravy, měl by to uvést do odůvodnění. Spotřebitel pak může výrobek nechat posoudit nezávislým odborníkem, který tuto skutečnost potvrdí nebo vyvrátí. Pokud by vadně provedeným dílem byla způsobena škoda, zhotovitel by za ni odpovídal.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2015 16:54, před 7 lety

Společnost 1. HP SERVIS s.r.o. byla o podané stížnosti informována, ale neprojevila zájem se k ní vyjádřit. Jelikož je služba VašeStížnosti.cz založena na principu dobrovolnosti, rozhodli jsme se případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.