Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:387
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#38502Předražené lístky, přeprodávaní lístků běžné distribuce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.01.2020, před 3 měsíci

Ivana ANDRLOVÁ

Znění stížnosti

Před Vánoci jsem si u společnosti Viagogo v dobré víře a s maximální důvěrou, že se jedná o portál, který zajišťuje oficální vstupenky. Objednala jsem lístky na skupinu Goldplay A Tribute to Coldplay. V předvánočním stresu s velkou radostí, že udělám manželovi radost jsem podlehla jsem podlehla systému, který mne upozorňoval, že už jsem mezi posledními zájemci.Když jsem vstupenky obdržela, zjistila jsem, že cena je podstatně nižší, než jsem zaplatila. V tuto chvíli to není dárek, ale spíše trest. Já jsem zaplatila za 2 vstupenky internetovou platbou 100 Euro. Zároveň se domnívám, že to je velmi nekalá praktika, která ubližuje umělci a o etickém kodexu nemluvě.


Produkt

Hodnota jedné vstupenky je 18, 75 euro, mám 2 kusy. Číslo vstupenek 722 DL 5635, termín 25.1.2020, 18.30, Café Hahn


Požadované řešení

Vrátit nadhodnocený obnos a nepokračovat v této činnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2020 15:51, před 3 měsíci

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB".

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: 41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2020 15:54, před 3 měsíci

Spotřebitelka stížnost doplnila o následující:
"Již jsem psala stížnost na předražené vstupenky a až nyní jsem si všimla, že hodina začátku koncertu na vstupence se liší od času, který je uveden na potvrzené objednávce. Vše mohu doložit. Jelikož jsme tento čas vybírali tak, abychom mohli v pořádku dorazit, máme to 800 km, je pro nás tento čas nevhodný. Nejsme schopni se dostavit včas. Není možné něco inzerovat a potom prodávat něco jiného.

Požadované řešení
Požaduji vrácení peněz, jelikož podané zásadní údaje o čase, za které bylo řádně zaplaceno, se neshodují s dodaným zbožím, tj. vstupenkami."

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost se k věci vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2020 05:29, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.