Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

37%
63%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#38528Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.01.2020, před 7 měsíci

Lukáš Mařík

Znění stížnosti

Dne 15.12 jsem u společnosti Smarty CZ a.s. objednával zboží, které měla dle jejich e-shopu dorazit 17.12 (nedorazilo). Byly zde problémy s množstvím kusů na skladě, ale nakonec bylo zboží odesláno 17.12, vše bylo zaplacené a v pořádku. Uběhlo několik dní a balíček stále nikde, přikládal jsem to samozřejmě Vánocům a množství objednávek. Bohužel, do dnešního dne balíček nikde, to jest 7.1.2020. Uskutečnilo se již spoustu telefonátů jak se společností zásilkovna.cz, kterou měl být balíček doručen, tak se společnosti Smarty. Bylo mi řečeno, již několikrát, že se balíček ztratil, nyní nemám ani zboží, ani peníze a společnost Smarty mi pouze stále slibuje, že musí čekat na vyjádření společnosti zásilkovna.cz. Dokud prý neobdrží vyjádření, tak nic nemohou dělat. Jak mám postupovat? Mám další měsíc čekat, než se někdo odhodlá a napíše vyjádření, abych dostal své peníze/zboží? Nemyslím si, že takhle má řešení této záležitosti probíhat.

Děkuji mnohokrát.


Požadované řešení

Vrácení peněz/znovu odeslání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2020 12:55, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.1.2020 14:58, před 7 měsíci

Dobrý den pane Maříku,
aktuálně máme informace, že komunikujte s naším oddělením e-shop a všechny informace o této objednávce Vám zatím poskytli.
Zboží bylo doručeno zásilkovně, která aktuálně tvrdí, že zboží nemůže najít a proto byla podána reklamace na ztracenou zásilku. Čekáme na vyjádření reklamačního oddělení zásilkovny, že potvrzují ztrátu (aby nemohlo dojít k převzetí z Vaší strany) a následně Vám bude odesláno nové zboží, nebo vráceny peníze dle domluvy s oddělením e-shop. Pokud se tak nestane do 30ti dnů od původního data doručení, tj. 17.12.2019 tzn. do max. 17.1.2019 Vám budou vráceny peníze z důvodu nedodržení smlouvy.

Děkujeme

S pozdravem

David Šulc - reklamační oddělení


Lukáš Mařík

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.1.2020 17:36, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dnes zboží dorazilo. Respektive se bude doposílat ještě část objednávky. Tímto děkuju za vyřešení. Kdybych sem nenapsal, tak by se pravděpodobně stále nic nedělo.

S pozdravem

L. Mařík